Sirkuskoulu

Taiteen perusopetusta vuodesta 1993

Sorin Sirkus aloitti taiteen perusopetuksen tarjoamisen ensimmäisten joukossa Suomessa vuonna 1993. Sorin Sirkus on profiloitunut korkeatasoiseksi sirkustaiteen ja nuorisokulttuurin kehittäjäksi. Toimintamme ydin on erityisesti lasten ja nuorten sirkustaiteen harrastuksen edistämisessä, ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tällä hetkellä Sorin Sirkuksen sirkuskoulussa on yli 500 oppilasta, ja opetuksen tavoitteet perustuvat taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/98) valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin, joita sovelletaan paikallistasolla. Sirkustaiteen perusopetus Sorin Sirkuksessa on järjestetty yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Opetuksessa yhdistyvät oivasti liikunta- ja taidekasvatus, sosiaalinen ja henkinen kehitys sekä taiteidenvälisyys, ja oppilaat pääsevät tutustumaan kansainväliseen ilmapiiriin vierailevien opettajien ja esitysten kautta. Sorin Sirkus on tarjonnut kymmenille nuorille ponnahduslaudan ulkomaisille sirkusareenoille ja sirkusalan oppilaitoksiin, ja sadoille lapsille ja nuorille sirkus on ollut ja on upea harrastus!

Ilmoittaudu oppilaaksi sirkuskouluun

Varhaisiän sirkuskasvatus

Varhaisiän sirkuskasvatuksen tarkoituksena on, että oppilas tutustuu sirkustaiteeseen ja ohjattuun liikunnalliseen harjoitteluun ryhmässä. Varhaisiän sirkuskasvatus on suunnattu 4–8-vuotiaille. Opetusryhmät on jaoteltu pääsääntöisesti ikävuosittain. Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa. Alle kouluikäisten ryhmien harjoitusten kesto on 60 minuuttia ja kouluikäisten 90 minuuttia. Varhaisiän sirkuskasvatuksen tavoitealueet ovat ryhmässä toimiminen, motoristen taitojen kehittäminen ja terveen itsetunnon sekä luovuuden tukeminen.

 

Yleinen oppimäärä

Yleisen oppimäärän opintojen tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus tutustua sirkukseen taiteenalana ja antaa pohja elinikäiselle taiteen harrastamiselle. Opetuksessa tuetaan oppilaan itsetunnon kehittymistä, oppimisen iloa sekä oppilasryhmän sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Sorin Sirkuksessa yleinen oppimäärä suoritetaan seitsemässä vuodessa. Lukuvuoden pituus on 33 viikkoa ja yleisen oppimäärän oppilaat harjoittelevat kerran viikossa. Yhden oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja yhden harjoituskerran kesto on 90 minuuttia eli kaksi oppituntia. 

Laaja oppimäärä

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tavoitteena on luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen harjoittamiselle ja aktiiviselle kulttuuriselle osallisuudelle. Oppilasta ohjataan osaamisen monipuoliseen ja päämäärätietoiseen kehittämiseen sekä taiteesta nauttimiseen. Tavoitealueet ovat sirkustekniikka, kehontuntemus- ja hallinta, sirkustaiteen tuntemus sekä ilmaisu ja esiintyminen. Laajan oppimäärän laajuus on 1300 oppituntia (ot) ja se koostuu perusopinnoista (800 ot) ja syventävistä opinnoista (500 ot). Sorin Sirkuksessa laaja oppimäärä suoritetaan seitsemässä vuodessa. 

Esiintyvät

Sirkuskoulun oppilaiden keskuudesta sirkustirehtööri Taina Kopra valitsee esiintyvät-ryhmän. Ryhmä edustaa Sorin Sirkusta Suomessa ja ulkomailla. Esiintyvät harjoittelevat ympäri vuoden, 42 opintoviikkoa: viikossa 12-30 oppituntia; vuodessa 504-1260 oppituntia. Heidän etuoikeutenaan on harjoitella paljon, monipuolisesti ja huippuohjaajien kanssa. Ryhmän jäsenet paitsi tähdittävät sirkuksen päätapahtumaa joulushow-esitystä, myös keikkailevat ahkerasti ympäri vuoden. Ryhmän toiminnasta voi lukea lisää esitystoiminnan sivulta

Sirkuskoulun toiminta

Sorin Sirkuksen sirkuskouluun otetaan oppilaita etupäässä syyslukukauden alussa. Varhaisiän sirkuskasvatuksen (4-8 -vuotiaat) sekä yleisen oppimäärän (yli 9-vuotiaat) vapaille oppilaspaikoille oppilaat valitaan arpomalla. Vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestestyksessä tai arvotaan, mikäli hakijoita on paljon.

Laajaan oppimäärään (yli 9-vuotiaat) haettaessa painotetaan oppilaan motivaatiota sitoutua pitkäjänteiseen harrastukseen. Valinnoissa pyritään huomioimaan oppilaan aiempi kokemus sekä harrastustausta. Vapaat paikat arvotaan ottaen huomioon oppilaan tausta.

Kesäleirin käyminen antaa oppilaalle mahdollisuuden kokeilla sirkusta itse, jolloin voi myös tietää, haluaako harrastuksen aloittaa. Kiinnostus oppilaspaikkaan ilmoitetaan kesäleirin aikana opettajalta saatavalla lomakkeella tai ilmoittautumalla täältä (sivun alareunassa kohta "haku taiteen perusopetukseen"). Oppilaspaikat arvotaan, kun kaikki leirit ovat loppuneet, yleensä heinäkuun alussa.

Oppilaaksi voi hakeutua myös ilman kesäleiriä. Täytämme vapaita paikkoja myös kesken vuoden.

Poikkeuksen edellä mainittuun tekevät muista sirkuskouluista siirtyvät oppilaat, tai jotain muuta lajia pitkään harrastaneet, yli 10-vuotiaat oppilaat, joiden oppilaspaikoista päätetään aina erikseen. 

Haku sirkuskouluun tästä.

Hinnasto

Lukuvuodessa on syys- ja kevätlukukausi, joilta molemmilta peritään lukukausimaksu. Sisaralennus on 18 euroa per lapsi. Tämän lisäksi on jäsenmaksu 43 euroa, joka maksetaan kerran vuodessa. Hinnat on ilmoitettu sitoumuksetta. Lukuvuoden 2021-2022 hinnat ovat samat, kuin lukuvuonna 2019-2020.

Lataa lukuvuoden 2019-2020 hinnasto (pdf)


Vapaaoppilaspaikat

Sorin Sirkuksen arvoihin kuuluu keskeisesti ajatus sirkusharrastuksen mahdollistamisesta kaikille. Sorin Sirkus voi myöntää jokaiselle lukukaudelle viisi vapaaoppilaspaikkaa pienituloisten perheiden oppilaille. Vapaaoppilaspaikkoja haetaan kirjallisesti Sorin Sirkuksen hallitukselta. Hakemuksesta tulee selvitä perheen taloudellinen tilanne ja sen mahdollinen muutos. Paikka voidaan myöntää samalle oppilaalle kahdesti, mutta ei peräkkäisille lukukausille. Hakemukset ovat vapaamuotoisia ja ne tulee toimittaa sirkuskoulun rehtori Merja Koskiniemelle (etunimi.sukunimi@sorinsirkus.fi) ennen lukukauden alkua (syyskausi 31.7 tai kevätkausi 31.12. mennessä). Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja tapauskohtaisesti.

Oppilaaksi ottamisesta, tai muuten sirkuskouluun liittyvistä asioista voi aina kysellä sirkuskoulun toimistolta opintosihteeri Annukka Nevalaiselta tai rehtori Merja Koskiniemeltä (etunimi.sukunimi@sorinsirkus.fi). 

Lukukausi 2021-2022

Haku sirkuskoulun varsinaiseksi oppilaaksi on avoinna. Hae sähköisen lomakkeen kautta!

Sirkuskoulun tärkeitä päivämääriä

  • Syyslukukausi alkaa viikolla 34 eli ma 23.8.2021
  • Syysloma vko 42 (18.-22.10.2021) - ei opetusta 
  • Syyslukukausi päättyy viikolla 49 
  • Kevätlukukausi alkaa viikolla 2 eli 10.1.2022 
  • Hiihtoloma viikolla 9 (28.2.-4.3.2022) - ei opetusta 
  • Kevätlukukausi päättyy 23.5.2022  

Lukuvuosi 2021-2022

Lukuvuodessa on syys- ja kevätlukukausi, joilta molemmilta peritään lukukausimaksu. Sisaralennus on 18 euroa per lapsi. Tämän lisäksi on jäsenmaksu 43 euroa, joka maksetaan kerran vuodessa. Hinnat on ilmoitettu sitoumuksetta.

Lukuvuoden 2021-2022 hinnasto, (hinnat pysyvät samoina, kuin lv 2019-2020) pdf-tiedostona täältä.

Peruutukset

Toisen opetusviikon perjantaihin kello 16 mennessä tehdystä peruutuksesta peritään 40 euroa. Täysi lukukausimaksu peritään, mikäli peruutusta ei ole tehty edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Oppilaan huoltajan on tehtävä ilmoitus eroamisesta sirkuskoulun toimistoon tai kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen
sirkuskoulu@sorinsirkus.fi. Muille henkilöille tehty ilmoitus ei ole pätevä.

Laskutusta koskevissa asioissa ota yhteyttä:
Ulla Majuri, etunimi.sukunimi@sorinsirkus.fi, puh. 044 345 3740.

Sorin Sirkuksen talkoorinki kaipaa osallistujia. Talkooringin toiminnassa pääset tutustumaan sirkuksen toimintaan ja muihin vanhempiin ja auttamaan vuoden tärkeissä tapahtumissa. Talkoorinki vastaa Sorin Sirkuksen tapahtumissa mm. kahviomyynnistä, katsomovalvonnasta, pysäköinnin ohjauksesta, narikasta sekä arpojen myynnistä.  Talkooporukassa on hyvä, leppoisa tunnelma ja tehtäviin perehdytetään. Talkooringin postituslistalle voit ilmoittautua tältä sivulta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sorinsirkus@sorinsirkus.fi  Oletko kiinnostunut talkootöistä vuoden 2021 joulushow-esitys Soilun näytöskaudella? Voit ilmoittautua mukaan tästä!
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (2020)