Sirkuskoulu

Taiteen perusopetusta vuodesta 1993

Sorin Sirkus aloitti taiteen perusopetuksen tarjoamisen ensimmäisten joukossa Suomessa vuonna 1993. Sorin Sirkus on profiloitunut korkeatasoiseksi sirkustaiteen ja nuorisokulttuurin kehittäjäksi. Toimintamme ydin on erityisesti lasten ja nuorten sirkustaiteen harrastuksen edistämisessä, ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tällä hetkellä Sorin Sirkuksen sirkuskoulussa on yli 500 oppilasta, ja opetuksen tavoitteet perustuvat taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/98) valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin, joita sovelletaan paikallistasolla. Sirkustaiteen perusopetus Sorin Sirkuksessa on järjestetty yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Opetuksessa yhdistyvät oivasti liikunta- ja taidekasvatus, sosiaalinen ja henkinen kehitys sekä taiteidenvälisyys, ja oppilaat pääsevät tutustumaan kansainväliseen ilmapiiriin vierailevien opettajien ja esitysten kautta. Sorin Sirkus on tarjonnut kymmenille nuorille ponnahduslaudan ulkomaisille sirkusareenoille ja sirkusalan oppilaitoksiin, ja sadoille lapsille ja nuorille sirkus on ollut ja on upea harrastus!

Ilmoittaudu oppilaaksi sirkuskouluun

Varhaisiän sirkuskasvatus

Varhaisiän sirkuskasvatuksen tarkoituksena on, että oppilas tutustuu sirkustaiteeseen ja ohjattuun liikunnalliseen harjoitteluun ryhmässä. Varhaisiän sirkuskasvatus on suunnattu 4–8-vuotiaille. Opetusryhmät on jaoteltu pääsääntöisesti ikävuosittain. Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa. Alle kouluikäisten ryhmien harjoitusten kesto on 60 minuuttia ja kouluikäisten 90 minuuttia. Varhaisiän sirkuskasvatuksen tavoitealueet ovat ryhmässä toimiminen, motoristen taitojen kehittäminen ja terveen itsetunnon sekä luovuuden tukeminen.

 

Yleinen oppimäärä

Yleisen oppimäärän opintojen tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus tutustua sirkukseen taiteenalana ja antaa pohja elinikäiselle taiteen harrastamiselle. Opetuksessa tuetaan oppilaan itsetunnon kehittymistä, oppimisen iloa sekä oppilasryhmän sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Sorin Sirkuksessa yleinen oppimäärä suoritetaan seitsemässä vuodessa. Lukuvuoden pituus on 33 viikkoa ja yleisen oppimäärän oppilaat harjoittelevat kerran viikossa. Yhden oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja yhden harjoituskerran kesto on 90 minuuttia eli kaksi oppituntia. 

Laaja oppimäärä

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tavoitteena on luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen harjoittamiselle ja aktiiviselle kulttuuriselle osallisuudelle. Oppilasta ohjataan osaamisen monipuoliseen ja päämäärätietoiseen kehittämiseen sekä taiteesta nauttimiseen. Tavoitealueet ovat sirkustekniikka, kehontuntemus- ja hallinta, sirkustaiteen tuntemus sekä ilmaisu ja esiintyminen. Laajan oppimäärän laajuus on 1300 oppituntia (ot) ja se koostuu perusopinnoista (800 ot) ja syventävistä opinnoista (500 ot). Sorin Sirkuksessa laaja oppimäärä suoritetaan seitsemässä vuodessa. 

Esiintyvät

Sirkuskoulun oppilaiden keskuudesta sirkustirehtööri Taina Kopra valitsee esiintyvät-ryhmän. Ryhmä edustaa Sorin Sirkusta Suomessa ja ulkomailla. Esiintyvät harjoittelevat ympäri vuoden, 42 opintoviikkoa: viikossa 12-30 oppituntia; vuodessa 504-1260 oppituntia. Heidän etuoikeutenaan on harjoitella paljon, monipuolisesti ja huippuohjaajien kanssa. Ryhmän jäsenet paitsi tähdittävät sirkuksen päätapahtumaa joulushow-esitystä, myös keikkailevat ahkerasti ympäri vuoden. Ryhmän toiminnasta voi lukea lisää esitystoiminnan sivulta

Sirkuskoulun toiminta