Hankkeet

Sirkus hanketyön ytimessä

Sorin Sirkus toimii useissa erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa ja tekee esimerkiksi aktiivista yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa. Caravan Circus Network on 35 sirkuskoulun nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen verkosto, jossa on nykyisin jäseniä 25 eri maasta. Verkosto kehittää ja edistää sirkuskoulutusta järjestämällä nuoriso- ja koulutustapaamisia sekä hallinnoimalla yhteisiä hankkeita. Sorin Sirkus on Caravan-verkoston perustajajäsen ja toimii aktiivisesti sen kehittämisessä. Caravan-verkoston tapahtumiin haetaan rahoitusta aina erikseen EU:n eri ohjelmista ja hankkeisiin osallistutaan olemassa olevien resurssien mukaan. Lisäksi Sorin Sirkuksella on pitkä perinne osallisuudesta useissa paikallisissa soveltavan taidetoiminnan hankkeissa.  

Käynnissä olevat hankkeet