Sosiaalinen sirkus

Hyvinvointia sirkuksesta

Sosiaalisella sirkuksella tarkoitetaan sellaista sirkusopetusta, jossa sirkus toimii työvälineenä uuden oppimiseen ja monenlaisten elämäntaitojen kartuttamiseen.

Usein ihmiset tarvitsevat elämänsä eri vaiheissa ja tilanteissa monenlaista tukea. Osalla on haasteita sosiaalisessa kanssakäymisessä tai motoriikassa. Joillain elämänilo on hiipunut, ja joiltakin puuttuu hyvä kaveri tai harrastus.

Sirkustoiminta on erinomainen ja monipuolinen työkalu tukea tarvitsevien auttamiseksi, hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Usein sirkustoiminnan positiiviset vaikutukset näkyvät jo heti harjoituksissa, tai välittömästi sen jälkeen.

Monesti hyödyt kantautuvat myös pitkälle arkielämän tilanteisiin ja opitut taidot sekä esimerkiksi esiintymistilanteissa kasvanut rohkeus voivat kantaa ihmistä isojenkin haasteiden yli.

Sorin Sirkuksen sosiaalisen sirkuksen toiminnan tavoitteena on kehittää ja toteuttaa erilaisille kohderyhmille suunnattua matalan kynnyksen sirkustoimintaa, joka voimaannuttaa, edistää osallistujien sosiaalisia ja motorisia taitoja, sekä ennen kaikkea ehkäisee syrjäytymistä.

Sorin Sirkuksen sosiaalisen sirkuksen ryhmästä tehtiin video vuonna 2018.

Lisätiedot

Katja Tuuli
Tuottaja

etunimi.sukunimi@sorinsirkus.fi
p. 044 345 3738

Lari Aaltonen
Tuottaja

etunimi.sukunimi@sorinsirkus.fi
p. 044 345 3748