Sosiaalinen sirkus

Mitä on sosiaalinen sirkus?

Sosiaalisella sirkuksella tarkoitetaan sellaista sirkusopetusta, jossa sirkus toimii työvälineenä uuden oppimiseen ja monenlaisten elämäntaitojen kartuttamiseen.

Usein ihmiset tarvitsevat elämänsä eri vaiheissa ja tilanteissa monenlaista tukea. Osalla on haasteita sosiaalisessa kanssakäymisessä tai motoriikassa. Joillain elämänilo on hiipunut, ja joiltakin puuttuu hyvä kaveri tai harrastus. Sirkustoiminta on erinomainen ja monipuolinen työkalu tukea tarvitsevien auttamiseksi, hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Usein sirkustoiminnan positiiviset vaikutukset näkyvät jo heti harjoituksissa, tai välittömästi sen jälkeen. Monesti hyödyt kantautuvat myös pitkälle arkielämän tilanteisiin ja opitut taidot sekä esimerkiksi esiintymistilanteissa kasvanut rohkeus voivat kantaa ihmistä isojenkin haasteiden yli.

Sorin Sirkuksen sosiaalisen sirkuksen toiminnan tavoitteena on kehittää ja toteuttaa erilaisille kohderyhmille suunnattua matalan kynnyksen sirkustoimintaa, joka voimaannuttaa, edistää osallistujien sosiaalisia ja motorisia taitoja, sekä ennen kaikkea ehkäisee syrjäytymistä.

Lue lisää sosiaalisesta sirkuksesta Sorin Sirkuksella >>>

Lisätiedot ja tiedustelut:

Tuottaja Lari Aaltonen
lari.aaltonen@sorinsirkus.fi 
p. +358 44 345 3748

Tuottaja Piia Karkkola (äitiyslomalla)
piia.karkkola@sorinsirkus.fi

Sosiaalisen sirkuksen vastuuopettaja:
Kamilla Nisso
kamilla.nisso@sorinsirkus.fi