Norssi

Norssin sirkustaiteen painotuslinja vuodesta 2016

Sorin Sirkus ja Tampereen yliopiston normaalikoulu toteuttavat sirkustaiteen koulutuspolkua, jossa sirkustaide voi olla osana oppilaan opintopolkua alakoulun valinnaisista opinnoista yläkoulun sirkuspainotukseen sekä lukion sirkusopintoihin. Oppilaitokset kehittävät yhdessä opetuksen sisältöjä ja opetusmetodeja suunnitelmallisesti, yhteistyössä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön kanssa. Yhteinen toiminta on aloitettu syksyllä 2016.

Tampereen yliopiston normaalikoulun alakoulussa sirkustaidetta tarjotaan valinnaisissa opinnoissa 5.–6. luokalla. Yläkoulussa toimivat 7., 8. ja 9. luokan sirkusluokat. Sirkusopintoja voi jatkaa osana lukio-opintoja Norssin lukion sirkuslinjalla. Opetus toteutetaan yhteistyössä Sorin Sirkuksen kanssa ja Sorin Sirkuksen tiloissa.

Sirkustaide näkyy normaalikoulun opetuksen sisällöissä laajasti. Sirkustaiteen elementtejä sisällytetään eri oppiaineiden opetukseen kaikille koulun oppilaille ja opetuksessa otetaan soveltuvin osin käyttöön myös hyvinvointisirkuksen metodeja. Normaalikoulun ja Sorin Sirkuksen tulevaisuuden tavoitteena on hakea sirkuslukiolle valtakunnallista erityistehtävää. 

Sirkustaiteen painotuslinja eri asteilla

Sirkusopetusta on eri vuosiluokilla seuraavasti
Perusopetus
  • 5.–6. luokan valinnainen kurssi
  • 7. luokan sirkuspainotuslinja: Startti-kurssi (38 ot) sekä viikoittainen opetus läpi vuoden (2 vvt) 
  • 8. luokan sirkuspainotuslinja: viikoittainen opetus läpi vuoden (2 vvt) 
  • 9. luokan sirkuspainotuslinja: viikoittainen opetus läpi vuoden (2 vvt) 
Lukio-opetus
  • Lukion sirkustekniikan sekä ilmaisutaidon kurssit, yhteensä seitsemän kurssia (1 kurssi = 2 op = 38 ot) 
  • Lukion valinnaisia kursseja erikseen sovittavan tarjonnan mukaan 
  • Lukion sirkuslinjan opiskelijoiden on mahdollista myös hyväksilukea valinnaisiin lukio-opintoihinsa soveltuvin osin sirkuksessa suoritettuja produktioita tai valinnaisia opintokokonaisuuksia (mm. laajan oppimäärän lopputyö, kansainväliset vierailut) 
  • Sirkustaiteen linjan opintojen erillisen todistuksen saadakseen lukion opiskelijan tulee suorittaa vähintään 10 sirkustaiteen linjan kurssia