Sorin Sirkuksen tarina

Nuorisosirkusta vuodesta 1985

Sorin Sirkus aloitti toimintansa Tampereen kaupungin nuorisotoimen alaisena kerhona syksyllä 1985. Oma yhdistys perustettiin 1989. Taiteen perusopetuksen tarjoamisen Sorin Sirkus aloitti vuonna 1993, ensimmäisten joukossa Suomessa. Tällä hetkellä sirkustaiteen perusopetukseen osallistuu viikossa yli 500 oppilasta, joiden perehdyttäminen sirkuksen ihmeelliseen maailmaan lepää Sorin Sirkuksen ammattitaitoisen henkilökunnan harteilla.

Sorin Sirkus on profiloitunut korkeatasoiseksi sirkustaiteen ja nuorisokulttuurin kehittäjäksi. Useat palkinnot niin sirkustirehtööri Taina Kopralle kuin sirkuskoulun oppilaille, sekä Sorin Sirkuksen kasvattien menestyminen niin kotimaassa kuin maailmallakin ovat osoitus kauaskantoisesta ja korkeatasoisesta taiteen ja nuorisokulttuurin parissa tehdystä työstä.

Sorin Sirkus on monella tapaa edelläkävijä Suomen nuorisosirkuskentässä. Vilkas kansallinen ja kansainvälinen toiminta on sirkuksen voimavara ja jatkuvan kehittymisen edellytys: tällä hetkellä sirkuksemme on mukana erilaisissa kotimaisissa ja eurooppalaisissa sirkushankkeissa. Yhteishankkeet tukevat opetustoiminnan jatkuvaa kehittämistä, ja ovat toisaalta myös kulttuurivientiä sirkusesitysten muodossa. Esiintyvät-ryhmän jäsenistä useat ovat ponnistaneet maailmalle sirkusammattilaisiksi tai esittävän taiteen kentälle erilaisiin tehtäviin. Sorin Sirkus toteuttaa myös hyvinvointisirkusta aikuisten ja lasten sirkusleirien ja -kurssien kautta sekä laajan sosiaalisen sirkuksen toiminnalla. Tavoitteena on antaa jokaiselle mahdollisuus päästä kokeilemaan sirkustaiteen ihmeellistä maailmaa!

Sorin Sirkus ja sirkusharrastus

Sirkustaiteen perusopetuksessa yhdistyvät oivasti liikunta- ja taidekasvatus, sosiaalinen ja henkinen kehitys sekä taiteidenvälisyys. Videolla Sorin Sirkuksen harrastajat sekä opettajat kertovat ajatuksiaan sirkusharrastuksesta ja sen merkityksestä heille itselleen.

Sorin Sirkus 30 vuotta -verkkohistoriikki

Vuonna 2015 julkaistiin Sorin Sirkuksen 30-vuotishistoriikki, jonka materiaalin pohjalta julkaistiin erillinen verkkohistoriikki. Verkosta löytyvä historiikki on varsinaisen kirjan tapaan jaettu vuosikymmenittäin neljään lukuun, jotka johdattelevat Sorin Sirkuksen historiaan. Verkkoversiosta löytyy kuvia ja videoleikkeitä, joita kirjaan ei ole voinut sisällyttää.