Sorin Sirkus – Nuorisosirkusta vuodesta 1985

Sorin Sirkus – vuodesta 1985

Taiteen perusopetus

Sorin Sirkus on vuonna 1985 perustettu tamperelainen nuorisosirkus. Toimintamme ydin on erityisesti lasten ja nuorten sirkustaiteen harrastuksen edistämisessä, ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Sorin Sirkus aloitti Taiteen perusopetuksen tarjoamisen ensimmäisten joukossa Suomessa vuonna 1993.

Esiintyvät-ryhmä

Sirkuskoulun esiintyvät-ryhmän jäsenet ovat taidokkaita, pitkälle edistyneitä oppilaita ja kokeneita esiintyjiä, jotka edustavat Sorin Sirkusta sekä kotimaassa että ulkomailla. Ryhmän jäsenet paitsi tähdittävät sirkuksen päätapahtumaa joulushow-esitystä, myös keikkailevat ahkerasti ympäri vuoden.

Hyvinvointisirkus

Sorin Sirkuksen kehittää ja toteuttaa erilaisille kohderyhmille suunnattua matalan kynnyksen sirkustoimintaa, joka edistää osallistujien sosiaalisia ja motorisia taitoja sekä ehkäisee syrjäytymistä. Sorin Sirkuksella järjestetään myös kursseja ja leirejä kaikenikäisille: vauva- ja taaperoikäisille, koululaisille ja aikuisille, ja lasten sirkusleirejä järjestetään koululaisten lomaviikoilla sekä kesällä useamman viikon ajan.

Kansainvälisyys

Kansainvälinen toiminta on tärkeä osa sirkustaidetta ja Sorin Sirkus on tiivisti mukana eurooppalaisissa nuorisosirkusverkostoissa, jotka toimivat monilla eri sirkuksen toiminta-alueilla. Kansainvälisen toiminnan päämääränä on vahvistaa sirkusopetuksen sisällöllisiä tavoitteita ja nuorten kokemuksia sirkusharrastuksesta, kehittää sosiaalisen sirkuksen ja taiteen perusopetuksen opettaja- ja ohjaajakoulutusta sekä edistää avoimuus- ja suvaitsevaisuuskasvatusta.

Uutiset

Kansainvälisyys

Tutustu Sorin Sirkuksen kansainväliseen toimintaan

Sorin Sirkus kuuluu perustajajäsenenä kansainväliseen 35 sirkuskoulun nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen verkostoon, jossa on nykyisin jäseniä 25 eri maasta. Varsinaisia jäseniä on 13; Belgiasta, Espanjasta, Irlannista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Luxemburgista, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Sveitsistä, Tsekin tasavallasta ja Venäjältä. Lisäksi liitännäisjäseniä on 17; Afganistanista, Etelä-Afrikasta, Etelä-Koreasta, Etiopiasta, Hollannista, Islannista, Israelista, Libanonista, Palestiinasta, Sloveniasta, Suomesta, Turkista ja Yhdysvalloista.

Verkosto saa rahoitusta koulutuksen, audiovisuaalisuuden ja kulttuurin toimeenpanovirastolta (EACEA) ja Caravanilla on toimisto ja kaksi työntekijä Pariisissa. Verkosto kehittää ja edistää sirkus- koulutusta järjestämällä nuoriso- ja koulutustapaamisia sekä hallinnoimalla yhteisiä hankkeita. Caravan-verkoston järjestämiin tapahtumiin haetaan rahoitusta aina erikseen EU:n eri ohjelmista kuten Erasmus+, ja hankkeisiin osallistutaan olemassa olevien resurssien mukaan. Lisätietoja toiminnasta saa osoitteesta www.caravancircusnetwork.eu.

Circus ++ Youth and Social Circus Arts – an innovative and inclusive education for Europe -kehittämis- ja tutkimushanke alkoi syksyllä 2019.

Kolme vuotta kestävässä Erasmus+ -hankkeessa luodaan viiden partnerimaan yliopiston ja sirkuskoulun yhteistyönä opetussuunnitelma nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen pedagogiikan kandidaattiohjelmalle, jota eri Euroopan maat voivat soveltaa paikallisesti. Hanketta koordinoi Tampereen yliopisto kumppaninaan Sorin Sirkus. Kansainvälisestä koordinoinnista vastaa lisäksi CARAVAN – International Youth and Social Circus network -verkosto.

Kansainvälistä sosiaalisen sirkuksen ohjaajakoulutusta jatketaan edelleen Circus Trans Formation -hankkeiden myötä. Näitä 20-päiväisiä koulutuksia järjestetään neljässä maassa ja hankkeessa on mukana useita Caravan-verkoston sirkuskouluja, joista kukin lähettää koulutukseen kaksi opettajaa. Erasmus+ -rahoituksella toimivat hankkeet pohjaavat Caravan-verkoston kahdeksan partnerin ja kahden yliopiston viisivuotisen tutkimuksen tuloksiin ja niiden jakamiseen.

Luxemburgilainen Zaltimbanq hallinnoi CTF in Action 5 -hanketta, joka alkoi kesällä 2019 Tampereen koulutusjaksolla ja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Seuraavaa CTF in Action 6 -hanketta hallinnoi OE Skala Sloveniasta. Tämän koulutuksen Tampereen opetusviikko on kesäkuussa 2020. Muut koulutukset ovat Luxemburgissa, Brysselissä ja Prahassa (CTF 5) sekä Ljubjanassa, Civitavecchiassa ja Galwayssa (CTF 6).

Sorin Sirkus kuuluu myös kansainväliseen sosiaalisen sirkuksen tutkijaverkostoon Global Institute of Circus Studies (GICS) ja kartoittaa jatkuvasti kansainvälisiä tutkimuksia ja yhteistyömahdollisuuksia kehittyäkseen sosiaalisen sirkuksen toimijana.

“Jo todistetusti moneen tilanteeseen sopiva VIMMA x Sorin Sirkus -mallisto on yksinkertaisuudessaan nerokas usean taiteenlajin yhteisteos

"Jo 35 vuotta jatkunut määrätietoinen nuorisotyö ja sirkuskasvatus saavat kävijät huokaamaan joka vuosi: tätä lisää!” 

“Sorin Sirkuksessa on elämänsä kautta kiinni suuri yhteisö”  

Anu Ala-Korpela