TiedotteetUutiset

Vapaita oppilaspaikkoja 9–10-vuotiaille

Sorin Sirkuksessa vapaita oppilaspaikkoja laajassa oppimäärässä 9-10-vuotiaille

Sorin Sirkuksessa on vapaita paikkoja sirkustaiteen laajassa oppimäärässä 9–10-vuotiaille aktiivisille ja liikunnasta pitäville nuorille. Sirkustaiteen taiteen perusopetus on tavoitteellista, pitkäjänteistä, opetussuunnitelmaan perustuvaa sirkusopetusta, jota antavat alan koulutetut ammattilaiset. Sirkuskouluun haetaan Sorin Sirkuksen verkkosivujen kautta.

– Sirkuskoulun 4-8-vuotiaiden varhaisiän sirkuskasvatukseen hakijoita oli tänä vuonna runsaasti ja ikävä kyllä kaikki kiinnostuneet eivät mahdu mukaan, pahoittelee Sorin Sirkuksen rehtori Merja Koskiniemi.

– Laajassa oppimäärässä meillä on ensimmäisen vuoden kaksi rinnakkaista ryhmää. Toisessa, torstaisin ja perjantaisin harjoittelevassa ryhmässä on vielä tilaa sirkuksesta kiinnostuneille 9-10-vuotiaille.

Laajassa oppimäärässä harjoituskertoja on opintojen kolme ensimmäistä vuotta 2x90 min/vko ja sen jälkeen 3x90 min/vko tai enemmän omien valintojen mukaan. Laajan oppimäärän laajuus on 1300 oppituntia ja se suoritetaan keskimäärin seitsemässä vuodessa.

Taiteen perusopetuksessa nuori voi keskittyä harrastamiseen motivoivassa ilmapiirissä samanhenkisten ystävien seurassa. Hän oppii pitkäjänteisyyttä, ajattelun taitoja ja luovuutta. Niiden avulla hänestä kasvaa aikuinen, jolla on hyvä sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma ja tulevaisuuden työelämässä tärkeitä taitoja. Sirkustaiteen laaja oppimäärä antaa valmiuksia oppilaan omien tavoitteiden ja mahdollisuuksien mukaan myös taidealan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen hakeutumiseen.

– Laajassa oppimäärässä harjoitellaan ensimmäiset vuodet monipuolisesti kaikkia sirkuslajeja. Tältä pohjalta valitaan oman kiinnostuksen mukainen päälaji, johon harjoittelu sitten keskittyy. Päälajia tukevat erilaiset valinnaiset opinnot, jotka laajentavat osaamista, rehtori Koskiniemi avaa opintoja.

– Laajan oppimäärän opinnoista voi lopulta päätyä Sorin Sirkuksen Esiintyvät-ryhmään. Ryhmä taiteilee vuosittain tunnetussa ja suositussa Sorin Sirkuksen joulushow’ssa sekä tekee erilaisia keikkoja ja muita esiintymisiä sekä Suomessa että ulkomailla.

– Kokemuksesta tiedän, että sirkusharrastuksesta on iloa ja hyötyä monella elämänalueella ja siellä luo ystävyyssuhteita, jotka jatkuvat harrastuksen jälkeenkin, toteaa Koskiniemi.

Laajan oppimäärän paikkojen lisäksi sirkuskoulussa on muutama vapaa paikka kerran viikossa harjoittelevan yleisen oppimäärän 9-11-vuotiaiden ryhmissä.

Sirkuskoulun toimintaan sekä laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan voi tutustua tarkemmin Sorin Sirkuksen verkkosivuilla. Haku sirkuskouluun verkkosivujen kautta. Sirkuskoulu alkaa 24. elokuuta.

The following two tabs change content below.