Vaikuttava sirkus

Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoima valtakunnallinen Vaikuttava sirkus ESR-hanke sai myöntävän rahoituspäätöksen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympärisökeskukselta 17.10.2011, hanke alkoi 1.11. Hanke on jatkoa Sosiaalinen sirkus-hankkeelle ja se kehittää ja testaa sirkuksen hyvinvointivaikutusten tutkimiseen tarvittavaa metodia, joka jää hankkeen päätyttyä sirkusten käyttöön toiminnan vaikutusten todentamista varten. Vaikutusten todentaminen tekee taiteen hyvinvointivaikutukset näkyviksi ja auttaa organisaatioita palveluiden myymisessä. Hanke tiivistää kuntien ja sirkusten vuorovaikutusta painottamalla kuntien osallistumista myös toiminnan sisällön suunnitteluun.

Vaikuttava sirkus -hankkeen soveltavassa ja sosiaalisessa sirkuksessa sirkustaidetta käytetään osallisuuden, yhteisöllisyyden ja arjen toimintojen edistäjänä, osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukemisessa. Sirkusopetuksen kohderyhmiin kuuluu mm. syrjäytymisvaarassa olevia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria, maahanmuuttajia, päihdekuntoutujia, laitoshoidon asiakkaita, eläkeläisiä ja näiden kohderyhmien parissa työskenteleviä työyhteisäjä. Sirkus antaa taiteenmuotona erinomaiset edellytykset sosiaaliseen työhön sen monipuolisuuden vuoksi. Se tarjoaa mahdollisuudet omien rajojen ylittämiseen monenlaisella tekemisellä, joista jokainen voi löytää oman vahvuutensa ja luovuutensa. Tytti Vesamäki toimi Sorin Sirkuksella hankkeen projektivastaavana.

Vaikuttava sirkus- hankkeen kotisivu

Julkaisut ovat verkossa luettavissa sekä suomeksi että englanniksi:

“Siellä on suupielet korvissa! – Hyvinvointivaikutuksia sosiaalisesta sirkuksesta
Opas sirkuksen hyvinvointivaikutusten tutkimukseen Liitteet (zip)
“They’re smiling from ear to ear” – Wellbeing Effects from Social Circus
A Guide to the Study of the Wellbeing Effects of Circus Appendices (zip)

The following two tabs change content below.
Tekstin julkaisija on Sorin Sirkus ry.