Uutiset

Uusien oppilaiden haku sirkuskouluun

Haku Sorin Sirkuksen sirkuskouluun on avoinna sähköisesti verkkosivuillamme täällä (sivun alareunassa kohta "haku taiteen perusopetukseen"). Varhaisiän sirkusopetuksen ryhmissä on paikkoja vapaana 2013-2014 syntyneille. Yleisen ja laajan oppimäärän ryhmissä on myös vielä paikkoja 2010-2012 syntyneille. Kysy lisää oppilaspaikoista sirkuskoulun toimistosta opintosihteeri Annukka Nevalaiselta tai rehtori Merja Koskiniemeltä (etunimi.sukunimi@sorinsirkus.fi). 

Sorin Sirkuksen lukukausimaksuissa voi myös käyttää Nuorisopassia maksuvälineenä.

Lisätietoja Nuorisopassista

Rehtori Merja Koskiniemi vastaa alla hakua koskeviin kysymyksiin.

Kysymyksiä ja vastauksia oppilaaksi hakemisesta

Jos osallistut Sorin Sirkuksen kesäleirille, voit täyttää leiriltä saatavan hakulomakkeen sirkuskouluun ja palauttaa sen joko leirin opettajalle tai sirkuskoulun lastauslaiturilta löytyvään Haku sirkuskouluun -postilaatikkoon.

Jos et osallistu leirille, avaa ja täytä hakulomake Sorin Sirkuksen verkkosivujen kautta > Sirkuskoulu > Ilmoittaudu.

Hae sirkuskouluun ensisijaisesti 5.6.–2.8.2021 välisenä aikana. Mahdollisille vapaille paikoille voidaan ottaa oppilaita myös tämän jälkeen, pitkin vuotta.

Oppilaaksi voi hakeutua myös ilman kesäleiriä tai muuta leiriä. Sirkusleirin käyminen antaa kuitenkin mahdollisuuden kokeilla sirkusta itse, ja tällöin tietää paremmin, mistä sirkuskoulussa on kyse ja haluaako mukaan harrastukseen. Kokemuksemme mukaan harrastuksen keskeyttämisiä tulee vähemmän, kun on jo leirillä päässyt kiinni sirkuksen mukavaan maailmaan.

Ei tarvitse! Oppilaalta edellytetään ainoastaan kykyä vastaanottaa opetusta ja toimia ryhmässä. Jos on aiempaa sirkuskokemusta tai muuta sirkukseen soveltuvaa liikunnallista kokemusta, se huomioidaan, kun oppilas sijoitetaan ryhmään.

Sorin Sirkuksen ryhmät täytetään tarkoituksenmukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan. Jos kaikki hakijat eivät mahdu mukaan, paikat arvotaan ikäluokittain.

Laajaan oppimäärään hakeutuessa painotetaan oppilaan motivaatiota sitoutua pitkäjänteiseen harrastukseen. Valinnoissa huomioidaan hakijan aiempi mahdollinen sirkuskokemus tai muu harrastustausta.

Varhaisiän sirkusopetuksen ryhmissä on paikkoja vapaana 2013-2014 syntyneille. Yleisen ja laajan oppimäärän ryhmissä on myös vielä paikkoja 2010-2012 syntyneille.  Yli 10-vuotiaille on laajassa oppimäärässä joitakin paikkoja ja ne katsotaan hakijan aiempi tausta huomioon ottaen.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti ja päämäärätietoisesti.

Sirkustaiteen perusopetus muodostuu kasvamisesta sirkustaiteeseen ja kasvattamisesta sen avulla. Kasvaminen sirkustaiteeseen tarkoittaa sirkustaiteen harrastamiseen tarvittavien taitojen ja tietojen pitkäjänteistä harjoittelua ja kehittämistä monipuolisesti eri sirkuslajeissa. Kasvattaminen sirkustaiteen avulla tarkoittaa luovuuden, vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymisen, emotionaalisen ja esteettisen kasvun sekä pitkäjänteisen tavoitteellisen työskentelyn harjoittelemista.

Opetuksen tavoitteet perustuvat taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/98) perusteella valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin. Tampereen kaupunki on myöntänyt Sorin Sirkuksen yleisen oppimäärän järjestämisluvan. Laajan oppimäärän järjestämisluvan on myöntänyt opetus- ja kulttuuriministeriö. Sirkuskoulu toimii oman taiteen perusopetuksen sirkustaiteen opetussuunnitelman mukaisesti. Sen on hyväksynyt Sorin Sirkuksen hallitus.

Sorin Sirkuksen opetussuunnitelmaan voit tutustua verkkosivuillamme > Sirkuskoulu > Opetussuunnitelma.

Sorin Sirkuksen varhaisiän sirkuskasvatus on suunnattu 4–8-vuotiaille. Opetusryhmät on jaoteltu pääsääntöisesti ikävuosittain. Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa. Alle kouluikäisten ryhmien harjoitusten kesto on 60 minuuttia ja kouluikäisten 90 minuuttia. Varhaisiän sirkuskasvatuksen tavoitealueet ovat ryhmässä toimiminen, motoristen taitojen kehittäminen ja terveen itsetunnon sekä luovuuden tukeminen.

Yleisessä oppimäärässä harjoituskertoja on aina kerran viikossa 90 min (2 oppituntia). Yleisen oppimäärän laajuus on 500 oppituntia ja se suoritetaan seitsemässä vuodessa. Yleisen oppimäärän oppilaat ovat 9–17-vuotiaita. Opintojen tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus tutustua sirkukseen taiteenalana ja antaa pohja elinikäiselle taiteen harrastamiselle. 

Laajassa oppimäärässä on harjoituskertoja kolme ensimmäistä vuotta kaksi kertaa 90 min (2 ot) viikossa ja sen jälkeen kolme kertaa 90 min (2 ot) tai enemmän omien valintojen mukaan. Laajan oppimäärän laajuus on 1300 oppituntia ja myös se suoritetaan keskimäärin seitsemässä vuodessa. Laajan oppimäärän oppilaat ovat 9–17-vuotiaita. Laajan oppimäärän tavoitteena on antaa valmiuksia sirkustaiteen itsenäiseen harrastamiseen sekä myöhemmin mahdollisuuksien mukaan myös ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen hakeutumiseen.

Yleisen oppimäärän sirkustunti voi olla mukava lisä muun harrastamisen joukossa tai se voi tukea hyvin jotain muuta harrastusta. Laajassa oppimäärässä sirkus on usein oppilaan ns. pääharrastus ja sitä kautta voi lopulta päästä myös Sorin Sirkuksen Esiintyvät-ryhmään.

Yleiseen ja laajaan oppimäärään voi tarkemmin tutustua opetussuunnitelmassa.

Jos oppilas tarvitsee erityistä tukea, voidaan tavoitteita mukauttaa oppilaan omat edellytykset huomioiden. Oppilaalle laaditaan tällöin oma henkilökohtainen sirkustaiteen opetussuunnitelma. Yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa mietitään tarvittavia tukitoimia. Oppilaalla on mahdollisuus tuoda oma henkilökohtainen avustaja tunnille. Oppimäärän yksilöllistämisen tarve ja mahdollisuudet arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Vuoden 2021–2022 lukujärjestys löytyy sirkuskoulu-sivulta.

Sorin Sirkuksen taiteen perusopetuksen oppitunnit pidetään sirkuksen omissa tiloissa, osoitteessa Ahlmanintie 63, 33800 Tampere.

Uudet oppilaat sijoitetaan ryhmiin heti, kun sirkuskoulun toimisto palaa töihin kesän jälkeen eli elokuun alussa. Tiedot oppilaspaikoista pyritään saamaan hakijoille viimeistään viikolla 33. Oppilaspaikan vastaanottaminen pyydetään varmistamaan nopealla aikataululla.

Se alkaa maanantaina 24. elokuuta 2020. 

Sirkustunnit maksetaan lukukausittain. Tutustu hinnastoon verkkosivuillamme > Sirkuskoulu > Hinnasto. Lukuvuodessa on syys- ja kevätlukukausi, joilta molemmilta peritään lukukausimaksu. Sisaralennus on 18 euroa per lapsi. Tämän lisäksi on jäsenmaksu 43 euroa, joka maksetaan kerran vuodessa. Jäsenmaksuun sisältyy tapaturmavakuutus.

Oppilaspaikan voi perua kuluitta ennen opetuksen alkua. Toisen opetusviikon perjantaihin kello 16 mennessä tehdystä peruutuksesta peritään 40 euroa. Tämän jälkeen peritään täysi lukukausimaksu. Oppilaan huoltajan on tehtävä ilmoitus eroamisesta sirkuskoulun toimistoon tai kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen sirkuskoulu@sorinsirkus.fi. 

Sorin Sirkus seuraa aktiivisesti koronapandemiaan liittyviä viranomaistiedotteita ja toimii taiteen perusopetukseen suunnattujen ohjeiden mukaisesti. Harjoittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota hygieniaan. Sorin Sirkus toivoo, että sirkuskoulu voidaan aloittaa mahdollisimman normaalisti elokuussa. Sirkuskoulun oppilaille ja heidän perheilleen viestitään ohjeista ja mahdollisista muutoksista sirkuskoulun Wilma-järjestelmän kautta. Uudet oppilaat saavat Wilma-tunnukset opintovuoden alussa.

Sirkuskoulun toimisto vastaa mielellään kysymyksiin:

Annukka Nevalainen, opintosihteeri, annukka.nevalainen@sorinsirkus.fi, p. 044 763 4289
Merja Koskiniemi, rehtori, merja.koskiniemi@sorinsirkus.fi, p. 040 706 6330

Sirkus on ihana harrastus, jossa oppii paljon muutakin kuin erilaisia temppuja. Seuraa sirkuksen maailmaa Instagramin

ja Facebookin kautta ja lue tarinoita rehtorin Sirkuskupla blogista.

Tervetuloa mukaan sirkuksen kiehtovaan maailmaan!

Merja Koskiniemi
Rehtori
etunimi.sukunimi@sorinsirkus.fi
p. 040 706 6330
Sirkuskoulun asiat, ilmoittautumiset, leirit ja kurssit
Tehtävät
Annukka Nevalainen
Opintosihteeri

etunimi.sukunimi@sorinsirkus.fi
p. 044 763 4289

Sirkuskoulun oppilashallinto, ilmoittautumiset, leirit ja kurssit
Tehtävät
The following two tabs change content below.

Annukka Nevalainen

Kirjoittaja työskentelee Sorin Sirkuksen sirkuskoulun opintosihteerinä.

Latest posts by Annukka Nevalainen (see all)