Tampereen ensi- ja turvakotien perhepäivä Sorin Sirkuksella

Pirkanmaan kulttuurirahaston tuella aloitettu yhteistyö Tampereen ensi- ja turvakotien kanssa avattiin kesäisenä lauantaina Sorin Sirkuksella.

Sirkukselle saapui perheitä kolmesta perhetuvasta, yhteensä noin viisikymmentä henkeä. Osallistujat pääsivät ryhmissä kiertämään kolmessa eri toimintapisteessä: temppuradalla, testaamaan erilaisia jongleerausvälineitä sekä työpajaan, jossa tehtiin kulloisenkin ryhmän ikätasoon sopivia sirkustemppuja!

Riemunkiljahdukset raikuivat, kun isot ja pienet sirkustähdet kokivat onnistumisen iloa ja oppivat uusia taitoja. Kahviossa oli tarjolla mehua ja keksejä ja kahvia.  

Syksyllä yhteistyötä jatketaan mm. mieskaveritoiminnan merkeissä ja ohjataan työpajoja perhetuvilla. Yhteistyöprojektin tarkoituksena on helpottaa vauva- ja lapsiperheasiakkaiden vuorovaikutusta, sosiaalista kanssakäymistä, luottamuksen rakentamista, turvallisen kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen rakentamista sekä antaa yhteisiä ilon kokemuksia sosiaalisen sirkuksen metodilla toteutettavien taidetyöpajojen kautta.

Sirkustoiminta antaa tukea varhaisen vuorovaikutuksen haasteisiin ja edesauttaa perheiden vertaisverkostojen syntymistä. Uusien menetelmien myötä osallistujia rohkaistaan myös jatkossa taide- ja liikuntapalveluiden pariin.  

Tampereen ensi- ja turvakoti ry on vuonna 1945 perustettu yhdistys. Työ käynnistyi ensikotityönä. Vuonna 1984 avattiin turvakoti lähisuhdeväkivallan kohteiksi joutuneille tai sen uhan alla eläville aikuisille ja lapsille. Monet avopalvelut seurasivat ja tänä päivänä yhdistyksen toiminta kattaakin koko ihmiselämän; aina odotusajasta saattohoitoon. Yhdistyksellä on kynnyksettömiä avopalveluita, matalan kynnyksen palveluita ja laitospalveluita niin lapsiperheille kuin ikäihmisille. Yhdistys on kansalaisjärjestö, joten toiminnassa ovat mukana vapaaehtoiset. Yhdistyksen missio on olla turvallinen rinnallakulkija. Se kertoo yhdistyksen tahdosta olla tukena ja apuna silloin, kun elämä koettelee.

The following two tabs change content below.