Sosionomiharjoittelijan matka sirkuksen työkentällä: Yhdistämässä sosiaalista osaamista ja taiteellista ilmaisua

Kirjoittaja Wilhelmiina Pajula on sosionomiopiskelija, joka oli työharjoittelijana Sorin Sirkuksella 8.1.-8.3.2024.


Sirkus on taiteen muoto, joka ei pelkästään viihdytä vaan myös innostaa ja yhdistää ihmisiä ympäri maailman. Sirkuksessa yhdistyvät akrobatia, taikuus, jongleeraus ja moni muu taiteenlaji luoden ainutlaatuisen kokemuksen sekä esiintyjille että katsojille. Mutta mitä yhteistä voisi olla sirkustaiteella ja sosionomilla?

Sosionomi on sosiaalialan ammattilainen, joka työskentelee ihmisten kanssa erilaisissa ympäristöissä, kuten esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa, kehitysvammaisten asumisyksiköissä tai mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Heidän tehtävänään on auttaa yksilöitä ja yhteisöjä selviytymään arjen haasteista, edistämään hyvinvointia ja tarvittaessa tarjoamaan tukea vaikeissa elämäntilanteissa.

Vaikka sirkus ja sosiaalityö saattavat aluksi vaikuttaa kaukaisilta toisiltaan, on yllättävän paljon yhtäläisyyksiä näiden kahden alan välillä. Molemmat keskittyvät ihmisten voimavaroihin ja vahvuuksiin sekä niiden löytämiseen ja vahvistamiseen. Sosiaalinen sirkus käyttää sirkustaiteen voimaa edistääkseen sosiaalista oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikille.

 

Tapoja, joilla sosionomin osaaminen voi rikastuttaa ja tuoda lisäarvoa sirkuksen työkentälle

Inklusiivisuus ja moninaisuuden kunnioittaminen: Sirkus on paikka, jossa kaikenlaiset ihmiset voivat kukoistaa. Jokainen saa ja voi osallistua omalla tavallaan. Se tarjoaa tilaa kaiken ikäisille, taustaisille ja kyvyiltään erilaisille ihmisille. Sosionomilla on taito työskennellä moninaisuuden ja inklusiivisuuden parissa. He voivat auttaa luomaan sirkusympäristöstä vieläkin avoimemman, vastaanottavaisemman ja saavutettavamman kaikille osallistujille mahdollisista esteistä riippumatta.

Ryhmädynamiikan ymmärtäminen: Sosiaalinen sirkus luo kollektiivisia tiloja ja suhteita, joissa ihmiset voivat tuntea yhteenkuuluvuutta ja tukea toisiaan. Sirkustoiminnassa on työskenneltävä yhdessä saumattomasti ja luotava vahva yhteisöllisyys. Sosionomit ovat koulutettuja ymmärtämään ryhmädynamiikkaa ja työskentelemään erilaisten ihmisryhmien kanssa. He voivat auttaa sirkusryhmiä vahvistamaan tiimityötä ja ratkaisemaan mahdollisia konflikteja.

Henkinen hyvinvointi ja tukeminen: Sirkusesiintyminen vaatii rohkeutta, itsevarmuutta ja luottamusta omiin kykyihin. Sosionomit voivat tarjota tukea sirkusryhmälle henkisesti haastavissa tilanteissa, kuten esiintymisjännityksessä tai epävarmuuden hetkissä. He voivat myös tarjota työkaluja stressinhallintaan ja itsestä huolehtimiseen, mikä on tärkeää fyysisesti vaativassa sirkustoiminnassa.

Yhteisötyö ja verkostojen rakentaminen: Sosionomit ovat taitavia verkostojen rakentajia ja yhteistyökumppaneiden etsijöitä. He voivat auttaa sirkusorganisaatioita luomaan yhteyksiä paikallisiin yhteisöihin, kouluihin, nuorisoryhmiin ja muihin potentiaalisiin kumppaneihin. Tämä voi auttaa sirkusta saavuttamaan uusia yleisöjä ja lisäämään toimintansa vaikuttavuutta.

 

Kokemuksia sosiaalialan harjoittelusta Sorin Sirkuksessa

Kiinnostukseni sosiaali- ja tapahtuma-alan yhdistämiseen johti minut Sorin Sirkukseen opettajani kautta. Sorin Sirkuksessa pääsin suorittamaan sosiaalialan kehittäminen -harjoitteluani. Harjoitteluni aikana olen päässyt tutustumaan viestintään, tapahtumatuotantoon sekä sosiaaliseen sirkukseen. Opiskelen kolmatta vuotta sosionomiksi Hämeen ammattikorkeakoulussa ja haluan jakaa teille kokemuksiani harjoittelustani Sorin Sirkuksessa Tampereella.

On ollut uskomattoman innostavaa päästä työskentelemään tässä ainutlaatuisessa ympäristössä, tutustuen Sorin Sirkuksen monipuoliseen toimintaan. Kun ensimmäisen kerran astuin Sorin Sirkuksen tiloihin, minut valtasi iloinen jännitys. Sorin Sirkuksen tunnelma on ainutlaatuinen: täynnä luovuutta, yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Täällä sirkushuveja ja sosiaalisen sirkuksen kehittämistä yhdistetään ainutlaatuisella tavalla, luoden tilan, jossa jokainen voi kukoistaa omalla tavallaan.

Harjoitteluni aikana minulla on ollut mahdollisuus sukeltaa syvälle sosiaalisen sirkustoiminnan maailmaan. Olen päässyt sosiaalisen sirkuksen opettajien mukaan vierailemaan mm. Mustametsän päiväkotiin, Tampereen yliopistolliseen sairaalaan lasten sairaalapalveluihin ja Kylmäkosken vankilaan. Olen ollut mukana monenlaisissa aktiviteeteissa ja tapahtumissa, jotka tuovat yhteen erilaisia ihmisiä ja edistävät osallisuutta. Sorin Sirkuksessa jokainen on tervetullut, ja täällä korostuu yksilön vahvuudet ja mahdollisuudet.

Sosiaalinen sirkus voi myös toimia välineenä yhteiskunnallisen muutoksen edistämisessä. Se voi tuoda esille yhteiskunnallisia epäkohtia ja kannustaa ihmisiä toimimaan niiden korjaamiseksi. Sirkustaiteen voima kuvata ja herättää tunteita voi innostaa ihmisiä toimimaan paremman maailman puolesta.

Kehittäminen sosiaalialalla –harjoitteluuni kuuluu työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka kuuluu vastata työharjoittelupaikan tarpeisiin. Kehittämistehtävässäni työstän perehdytysmateriaalia Sorin Sirkuksen sosiaalisen sirkuksen toiminnasta. Tämä on ollut antoisa tehtävä, sillä olen saanut syventyä sirkustoiminnan moniin ulottuvuuksiin, kansainväliseen verkostoon ja oppia siitä, miten sirkus voi olla voimavara yksilöille ja yhteisöille.

 

Tapahtumatuotannon ja viestinnän maailmaan tutustuminen

Yksi kiinnostavimmista osuuksista harjoittelussani on ollut päästä mukaan Taidetestaajien tapahtumatuotantoon. Taidetestaajat on konsepti, jossa kahdeksasluokkalaiset saavat taide-elämyksen jostain taiteenalasta. Siinä yhdistyvät taide, kulttuuri ja yhdenvertaisuus. On ollut hienoa olla mukana luomassa tiloja, joissa taide pääsee lähelle ihmisiä ja avaa uusia näkökulmia maailmaan nuorten kautta.

Taidekasvatus edistää tasa-arvoa tarjoamalla nuorille kulttuuritoimintaa riippumatta perheen taloudellisesta tai koulutuksellisesta taustasta. Tutkimukset osoittavat, että taidekasvatus kehittää lasten ja nuorten tunne- ja empatiataitoja, jotka ovat avainasemassa tulevaisuuden työelämässä ja kansalaisuudessa.

Lisäksi olen päässyt tutustumaan Sorin Sirkuksen viestintään. Viestinnän merkitys korostuu entisestään nykypäivänä, ja on ollut mielenkiintoista päästä vaikuttamaan siihen, miten Sorin Sirkuksen tarinaa kerrotaan ja jaetaan. Some-postauksista verkkosivujen päivityksiin, jokainen pienikin teko voi vaikuttaa siihen, miten Sorin Sirkuksen viesti tavoittaa yleisönsä.

Alla olevasta linkistä voit lukea lisää Taidetestaajien vierailusta.

Taidetestaajien vierailu Sorin Sirkuksessa >>>

Sirkuksen ja sosiaalityön yhdistäminen

Kaiken kaikkiaan Sorin Sirkuksessa työskentely on avannut silmiäni uusille mahdollisuuksille sosiaalialalla. Se on opettanut minulle paljon voimavarakeskeisyydestä, luovuudesta ja siitä, miten pienillä teoilla voi olla suuri merkitys. Kaiken kaikkiaan sosionomin osaaminen ja asiantuntemus voivat tarjota merkittävää lisäarvoa sirkuksen monipuoliselle työkentälle.

Tarkoituksena luoda positiivinen ja voimaannuttava ympäristö, joka tukee yksilöiden kasvua ja hyvinvointia sekä edistää yhteisöjen vahvistumista ja yhteiskunnallista muutosta. Yhdistämällä nämä kaksi alaa voimme luoda entistä inklusiivisempia, voimaannuttavampia ja yhteisöllisempiä sirkusympäristöjä, joissa jokainen voi kukoistaa ja loistaa omalla tavallaan. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta ja odotan innolla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan!

Jos sinulla on mahdollisuus tutustua Sorin Sirukseen, suosittelen lämpimästi. Täällä odottaa unohtumaton seikkailu, täynnä sirkushuveja ja yhteisöllisyyttä! Kiitos, että luit matkastani Sorin Sirkuksessa harjoittelijana. Toivottavasti se inspiroi sinua löytämään oman intohimosi ja tukee mahdollisesti oman urapolkusi rakentamista!

The following two tabs change content below.

Tero Aalto

Kirjoittaja on Sorin Sirkuksen viestintävastaava