Sosiaalisen sirkuksen YHDESSÄ-hanke lisää hyvinvointia Pirkanmaalla

YHDESSÄ-hanke on Sorin Sirkuksen yhdessä Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n, Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n ja Pakolaisnuorten tuki ry:n kanssa käynnistämä sosiaalisen sirkuksen hanke vuosille 2024–2026. Hankkeelle apurahan on myöntänyt Suomen Kulttuurirahasto.

Hankkeessa toteutetaan sosiaalisen sirkuksen keinoin työpaja-, esitys- ja leiritoimintaa kriisiytymisuhassa tai muutoin tuen tarpeessa oleville pirkanmaalaisille psykiatrisen- ja mielenterveystuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille sekä arjen selviytymisen kanssa vaikeuksissa oleville perheille.

Toimintakohteita ovat mm.

  • vauva- ja taaperosirkukset Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n tuvilla
  • osastovierailut lasten ja nuorten psykiatrian klinikalle
  • perheleirit
  • Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n, Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n ja Pakolaisnuorten tuki ry:n kohderyhmien perheille järjestetyt perhetapahtumat, joissa on mukana sirkusartistien toteuttama taide-elämys

Sorin Sirkus on tuottanut sosiaalisen sirkuksen toimintaa jo vuosia. Sosiaalisessa sirkuksessa päätarkoitus ei ole sirkustemppujen oppiminen, vaan sirkus toimii työvälineenä kaikenlaiseen uuden oppimiseen ja monenlaisten elämäntaitojen kartuttamiseen. Sirkustoiminta on erinomainen ja monipuolinen työkalu tukea tarvitsevien auttamiseksi, hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Sirkuksen avulla pystytään puuttumaan sellaisiin pulmiin, joita ei pysty niin helposti nostamaan esiin vain puheen tasolla.

– Kokemuksesta ja palautteesta on käynyt ilmi, että sosiaalisen sirkuksen ammattitaitoisen ja ohjatun toiminnan myötä perheet ovat saaneet lisää voimavaroja, jolloin he jaksavat paremmin toimia lastensa tukena. Samalla perheet saavat vertaistukea toisistaan. Eikä voi tietenkään unohtaa sirkuksen moniulotteisuutta, joka kehittää muun muassa osallistujien sosiaalisia suhteita ja motoriikkaa, sekä vahvistaa kaikenikäisten fyysistä kapasiteettia, sanoo Sorin Sirkuksen sosiaalisen sirkuksen tuottaja Katja Tuuli.

The following two tabs change content below.

Tero Aalto

Kirjoittaja on Sorin Sirkuksen viestintävastaava