Hankkeet

Sorin Sirkus on aktiivisesti mukana kehittämässä sirkustaidetta ja osallistuu niin kotimaisiin kuin kansainvälisiin hankkeisiin. Vuonna 2015 alkaneet ja 2016 jatkuvat hankkeet ovat kansainvälinen Circus+ -hanke, TEIJO – Tee Itse Taidetta ja Osallistu -hanke sekä MYRSKY -hanke, johon Sorin Sirkus osallistuu omalla kotouttavan sirkuksen projektillaan. Näiltä sivuilta löydät lisätietoa meneillään olevista hankkeista. Uutena hankkeena vuoden 2016 alussa alkaa valtakunnallinen Taide in Action – sirkusta ja taidetoimintaa nuorille turvapaikanhakijoille -hanke.

TinA_logo_vol2TAIDE IN ACTION – sirkusta ja taidetoimintaa nuorille turvapaikanhakijoille 2016-2017
Sorin Sirkus on mukana alkuvuodesta 2016 starttaavassa valtakunnallisessa Taide in Action-hankkeessa, joka tuo sirkusta ja taidetoimintaa vastaanottokeskusten ja hätämajoitusyksiköiden lapsille ja nuorille. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle rahoituksen joulukuussa 2015.

Taide in Action – sirkusta ja taidetoimintaa nuorille turvapaikanhakijoille 2016-2017 -hankkeessa toteutetaan sosiaalisen sirkuksen ja soveltavan taiteen menetelmiin perustuvaa ryhmätoimintaa. Toiminnan tavoitteena on tukea alle 29-vuotiaiden turvapaikanhakijoiden aktiivisuutta ja hyvinvointia, sekä tuottaa innostavaa yhteisöllistä toimintaa haasteellisessa ja epävarmassa elämäntilanteessa eläville lapsille ja nuorille.

Valtakunnallista hanketta hallinnoi Lasten ja nuorten kulttuurikeskus PiiPoo, Pirkanmaan osaprojektin hallinnoinnista vastaa Sorin Sirkus.

Toimintaa toteutetaan Uudenmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen ja Lapin alueen vastaanotto- ja hätämajoituskeskuksissa. Pirkanmaalla toimintaa toteuttavat Sorin Sirkus, Mäntän Nuorisosirkus ja LifeCircus Tampere.

TEIJO – Tee Itse Taidetta ja Osallistumusta_72dpi_jpg_korkeus 250px
TEIJO -hankkeen keskiössä on lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten, erityistä tukea tarvitsevien aikuisryhmien sekä laitoksissa asuvien ikäihmisten osallisuuden lisääminen ja hyvinvoinnin monimuotoinen tukeminen esimerkiksi sirkuksen, tanssin, teatterin, kuvataiteen ja musiikin keinoin.

TEIJO -hankkeessa on mukana neljä kulttuurialan ja yhdeksän sosiaali- ja terveysalan yleishyödyllistä toimijaa. Sorin Sirkuksen yhteistyökumppanit hankkeessa ovat nuorten huumekuntoutuskoti Villa Hockey, Kylmäkosken vankila sekä Sopimusvuoren mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö Askel.
Lue lisää >>>

Myrsky-logo1MYRSKY-hanke – Kotouttava sirkus -projekti
Sorin Sirkus on mukana vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten asemaa taiteen avulla tukevassa Myrsky-hankkeessa Kotouttava sirkus -projektilla.

Sorin Sirkus tulee toteuttamaan sirkusprojektin yhdessä valmistavan maahanmuuttajaluokan lasten ja nuorten kanssa. Projektin tavoitteena on toteuttaa nuorten itsensä näköistä sirkustaidetoimintaa hyvinvointivaikutuksineen, vahvistaa projektiin osallistuvien nuorten yhteisöllisyyttä ja helpottaa näin osaltaan sopeutumista uuteen kotimaahan.

Yhteisellä taidetoiminnalla, joka toteutetaan yhteistyössä osallistuvien opettajien ja avustajien kanssa on myös heijastuksensa kouluarjen sujuvoittamiseen: toiminnan kautta pyritään saamaan uusia ideoita ja uusia näkökulmia työhön. Sirkustyöpajakokonaisuudella pyritään kartuttamaan osallistujien taitoja, jotka usein myös auttavat uusien sosiaalisten verkostojen luomisessa.

Sorin Sirkus on saanut projetkin toteuttamista varten 8000 € avustuksen Suomen lasten ja nuorten säätiöltä.

Lisätietoa Myrsky-hankkeesta http://www.myrsky.info/

CIRCUS+
– Tulevaisuuden sirkusopettajakoulutusta

Hankkeen kick-off-tapahtuman osallistujia Galwayssa, lokakuussa 2014.

Caravan Circus Networkin ja Ecole de Cirque de Bruxelles’n hallinnoima Circus+, eli virallisemmin ”Research on Youth and Social Circus Pedagogy”-hanke käynnistettiin virallisesti lokakuun 5.-8.2014 päivä Galwayssa, Irlannissa, kuuden sirkuskoulun ja kolmen yliopiston yhteisessä kick-off-tapaamisessa. Kaksivuotisella hankkeella on tarkoituksena edistää nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen opettajan koulutuksen kehitystä tulevaisuudessa.

Lue lisää >>>