IlmoituksetUutiset

Osallistu viestinnän kehittämistä koskevaan kyselyyn

Tervetuloa vastaamaan Sorin Sirkuksen ulkoisen viestinnän kehittämistä varten laadittuun kyselyyn. Kysely on kaikille avoin ja siihen vastataan anonyymisti. Kyselylomakkeella ei kerätä vastaajien henkilötietoja. Kyselyyn vastaaminen kestää noin minuutin, ja se on avoinna 31.8.2019 saakka. 

Kyselyssä kysytään, kuinka tarpeellisina eri ulkoiset viestintäkanavat koetaan Sorin Sirkuksen toiminnasta tiedottamisessa. Mukana on kuusi ulkoista viestintäkanavaa sosiaalinen media mukaan luettuna, ja sirkuskoulun sisäiseen viestintään tarkoitettu Wilma-oppilashallintojärjestelmä. 

Kysely tehdään toimeksiantona Sorin Sirkus ry:lle ja se on osa Turun ammattikorkeakoulun kulttuurialan ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyötä ja työelämälähtöistä kehittämishanketta. Vastauksia ja tuloksia käytetään Sorin Sirkuksen viestinnän kehittämiseen. Aineisto jää yksinoikeudella toimeksiantajalle. Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä

Kuvaaja Lukas palvelusta Pexels

Lisätietoja

Pertti Huovinen, tuottaja
pertti.huovinen@sorinsirkus.fi
p.+358 44 736 3067

The following two tabs change content below.