Myrsky-hanke

Myrsky-logo1Kotouttava sirkus -projekti

Sorin Sirkus on mukana vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten asemaa taiteen avulla tukevassa Myrsky-hankkeessa Kotouttava sirkus -projektilla.

Sorin Sirkus tulee toteuttamaan sirkusprojektin valmistavan maahanmuuttajaluokan lasten ja nuorten kanssa. Projektin tavoitteena on toteuttaa nuorten itsensä näköistä sirkustaidetoimintaa hyvinvointivaikutuksineen, vahvistaa projektiin osallistuvien nuorten yhteisöllisyyttä ja helpottaa näin osaltaan sopeutumista uuteen kotimaahan.

Yhteisellä taidetoiminnalla, joka toteutetaan yhteistyössä osallistuvien opettajien ja avustajien kanssa on myös heijastuksensa kouluarjen sujuvoittamiseen: toiminnan kautta pyritään saamaan uusia ideoita ja uusia näkökulmia työhön. Sirkustyöpajakokonaisuudella pyritään kartuttamaan osallistujien taitoja, jotka usein myös auttavat uusien sosiaalisten verkostojen luomisessa.

Sorin Sirkus on saanut projetkin toteuttamista varten 8000 € avustuksen Suomen lasten ja nuorten säätiöltä.

Lisätietoa Myrsky-hankkeesta http://www.myrsky.info/

 

The following two tabs change content below.
Tekstin julkaisija on Sorin Sirkus ry.