Monitaidehankkeessa saatiin onnistuneita tuloksia

Sorin Sirkus hallinnoi vuonna 2023 kuuden tamperelaisen taiteen perusopetuksen oppilaitoksen yhteistyöhanketta nimeltä Monitaidetta taiteen perusopetukseen Tampereella. Hankkeessa kumppaneina olivat Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä, Pirkanmaan musiikkiopisto, Suomen Teatteriopisto, Tampereen konservatorio sekä hankkeen ohjausryhmässä ja yhteistyötoiminnassa mukana ollut Sara Hildén -akatemia.

Monitaiteellisessa hankkeessa edustettuina olivat siis sirkustaide, käsityö ja muotoilu, musiikki, teatteri-ilmaisu, tanssi sekä kuvataide.

Hankkeen tavoitteina oli suunnitella, testata ja kehittää taiteidenvälisyyttä ja monitaiteisia opintoja, lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, sekä tähdätä pysyvään yhteistyöhön taiteidenvälisessä opetuksessa.

Käytännön tasolla hankeprojekteissa tehtiin monitaiteista yhteistyötä, jonka suunnittelussa olivat mukana oppilaitoksissa opiskelevat nuoret. Kaikkiaan hankkeen aikana tehtiin 12 yhteistyöprojektia, joista 11 toteutettiin ja yksi jäi hankkeen jälkeiseen aikaan. Projekteissa oli mukana 670 oppilasta ja 87 opettajaa eri oppilaitoksista.

Kymmeneen projektiin kuului jonkinlainen esitys tai julkinen osuus. Ne saivat yhteensä noin 2500 katsojaa.

Hankkeeseen osallistuneiden palautekyselyssä tulokset olivat rohkaisevia. Vastanneet opiskelijat katsoivat hyötyneensä monitaideyhteistyöstä ja haluavat jatkaa sitä tulevaisuudessakin. Monitaideopinnot rikastivat omaa taidelajia uusilla näkökulmilla ja ilmaisumuodoilla. Projekteissa mukana olleet opettajat kokivat monitaiteisen yhteistyön kehittäneen heidän omaa ammatillisuuttaan ja osaamistaan. Kokemuksellinen oppiminen hyödytti sekä oppilaita että opettajia.

Yhteistyön suurimmat haasteet liittyivät yhteisten opetusaikojen löytämiseen. Hankkeen myötä kehitystavoitteeksi nousi tarve järjestää monitaideopetuksesta kiinnostuneille opettajille säännöllisiä tapaamisia, että yhteistyön suunnittelussa pystyttäisiin huomioimaan paremmin eri oppilaitosten lukujärjestykset.

Lue Monitaidetta taiteen perusopetukseen Tampereella -hankkeen loppuraportti (pdf) tästä

The following two tabs change content below.

Tero Aalto

Kirjoittaja on Sorin Sirkuksen viestintävastaava