Esiintymisjännitystä lievitettiin sirkuksen keinoin

Sorin Sirkuksella järjestettiin syksyllä 2021 kahdeksan kerran mittainen Lievitä esiintymisjännitystä sirkuksen keinoin  -kurssi yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Kurssi oli osa sirkuksella opettajana toimivan Elina Mäkelän ammattikorkeakouluopintojen opinnäytetyötä. Kurssille osallistui 13 eri alojen yliopisto-opiskelijaa, jotka kokivat erilaiset esiintymistilanteet haastavina. Vastaavanlaisia kursseja järjestetään ympäri Suomea, mutta keskittyen enemmän musiikista ja improvisaatiosta tuttuihin työskentelytapoihin. 

Tällä kurssilla oli tarkoitus tutkia, olisiko erilaisista sirkustekniikoista apua esiintymisjännityksen lieventämisessä. Kurssin punaisena lankana oli opetella tiedostamaan jännitystä aiheuttavia tekijöitä, hallitsemaan niitä, löytää tapoja rauhoittua ennen esiintymistilanteita sekä opetella mokaamaan turvallisessa ympäristössä.

Kurssilla tehtiin monia erilaisia matalan kynnyksen esiintymisharjoituksia eri sirkusvälineitä hyödyntäen, improiltiin ja leikittiin, mutta jaettiin myös paljon omia kokemuksia jännittämisestä ja hyväksi havaittuja selviytymiskeinoja sen hallitsemiseksi. Isossa osassa kurssilla oli osallistujien omien ajatusmallien muuttaminen ja ymmärrys siitä, että yleisö on esiintyjän puolella ja haluaa esiintyjän onnistuvan.

Myös kurssin vetäjää itseään jännitti aiheeseen tarttuminen, koska hänellä ei ollut ennestään minkäänlaista kokemusta vastaavanlaisen kurssin pitämisestä, mutta jännittäminen oli oikeastaan vain hyvä asia, koska se toi ohjaajan ja osallistujat samalle viivalle. Kurssista saatu palaute oli kuitenkin erittäin hyvää, ja tuli selväksi, että vastaavanlaisista kursseista monet muutkin jännittäjät voisivat hyötyä. Osallistujat kokivat saaneensa konkreettista hyötyä kurssista jännityksen hallitsemiseen, oppivat olemaan armollisempia itselleen ja saivat toisiltaan arvokasta vertaistukea. Sirkustemput auttoivat osaltaan luomaan rennompaa tunnelmaa ja viemään huomiota pois jännittämisestä.  Kurssin viimeisellä kerralla nähtiin osallistujilta rohkeita sooloesityksiä laulusta runonlausuntaan ja sirkustempuista improvisointiin. Kaiken kaikkiaan kurssi oli oikein onnistunut kokonaisuus, joskin löytyi myös monia kehityksen kohteita, joita on hyvä työstää mahdollisesti tulevaisuuden esiintymisjännitys-kursseilla. Yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa jatkuu toivottavasti myös näissä merkeissä! 

The following two tabs change content below.

Eveliina Saxman

Kirjoittaja ei ole enää Sorin Sirkuksen palveluksessa.