Circus+ -hankkeen päätösseminaari

Sirkus muutoksen tekijänä Euroopassa

Eurooppalaisen Caravan-sirkuskouluverkoston Circus+ -hanke saateltiin päätökseen kesäkuun lopussa Brysselissä järjestetyssä “Transformation through Circus Arts: A new narrative for Europe” -seminaarissa. Seminaari päätyi olemaan symbolisesti merkittävämpi, kuin oli ajateltukaan – se järjestettiin Molenbeekissä vain kolme kuukautta Brysselin lentokentällä tapahtuneen terrori-iskun jälkeen, ja vain muutamia päiviä Eurooppaa hämmentäneen Brexit-äänestyksen jälkeen. Seminaari keskittyi yhteisen, eurooppalaisen toiminnan tärkeyteen ja yhteisten toimitapojen jakamiseen toisia kuunnellen ja kunnioittaen. Yhteinen tekeminen, sirkuksen rajoja ylittävä ja niitä rikkova voima, sekä taiteen hyvinvointia luova vaikutus olivatkin seminaarin kantava teema.

Seminaariin osallistui sirkuslaisia ja sirkuksesta kiinnostuneita yhteensä 25 eri maasta, kuudelta mantereelta. Osallistujat kuuntelivat, keskustelivat ja osallistuivat kahden päivän aikana ohjelmaan, joka kattoi teemoja koulutuksesta ja työllisyydestä pakolaisten kanssa tehtävään työhön, sosiaalisen sirkuksen tutkimukseen ja kokeileviin työpajoihin. Seuraavassa on nostettu ohjelmasta esiin muutamia teemoja ja kokonaisuuksia. Seminaarista on myös laadittu laaja, englanninkielinen raportti, jonka pääset lukemaan täältä >>>

Nuoriso- ja sosiaalinen sirkus tunnustetummaksi alaksi

Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston varapääjohtaja Jens Nymand Christensen korosti puheenvuorossaan Euroopan unionin etsivän uusia, pitkälle tulevaisuuteen katsovia visioita siitä, miten lapsia ja nuoria saadaan osallistumaan, vaikuttamaan ja innostumaan omaan elämäänsä vaikuttamisesta. Tämä on erityisen tärkeää korkean nuorisotyöttömyyden ja taloudellisen epävarmuuden aikana. Hän piti CARAVANin ja kaikkien eurooppalaisten sirkuskoulujen työtä tärkeänä juuri näiden visioiden toteuttamisessa, sillä työssämme toteutuvat eurooppalaiset arvot, sekä innovatiivisuus, jota tulevaisuudessa tarvitaan.

Samaa teemaa toistivat monet muutkin seminaarin puhujat. Nuoriso- ja sosiaalinen sirkus työllistää yhä useamman ammattilaisen, sirkuskoulujen työ auttaa torjumaan syrjäytymistä ja tukee osallisuutta, sekä antaa nuorille välineitä sellaisen uuden oppimiseen, joka kantaa läpi elämän. Tämä pätee paikasta riippumatta. Samaan sirkuksen voimaan hyvinvoinnin lisääjänä ja nuorten mahdollisuuksien parantajana uskoivat sekä Tampereen yliopiston koulutuspäällikkö Tea Seppälä, kuin Kambodzassa Phare Ponleu Selpak -projektissa työskennellyt Cécile Babinkin.

Sirkus kriisien keskellä

Seminaarin toinen merkittävä teema liikkui osallisuuden, sekä taiteen hyvinvointivaikutusten äärellä. Näihin teemoihin päästiin käsiksi hyvinkin konkreettisten esimerkkien kautta, kun sirkuskoulut Afganistanista ja Palestiinasta, sekä Egyptissä toimiva sirkus- ja teatterihanke esittelivät omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia yhteisöihinsä. Nämä välillä erittäin haastavissa oloissa toimivat sirkukset kertoivat toiminnan jatkuvan nimenomaan sen tuottaman ilon, yhteisöllisyyden rakentumisen ja lisääntyvän hyvinvoinnin vuoksi. Afganistanilaisen Mobile Mini Circus for Children’n David Mason totesi toiminnan pyrkivän palauttamaan osallistujien elämään sodan jälkeen muutakin, kuin vain välttämätöntä selviämistä. Taide voi osaltaan muistuttaa nuoria myös toisenlaisen todellisuuden mahdollisuudesta.

Samaa tarvitaan entistä enemmän Euroopassa, muistutti pakolaisleireillä työtä tekevän CircusAid’n Jill Maglio. Sirkus voi antaa hetken hengähdystauon arjesta tilanteessa, jossa huoli itsestä, omasta perheestä ja kotimaasta vie ajan ja energian. Se tarjoaa myös mahdollisuuden tavata ja tutustua uusiin ihmisiin uudessa maassa.

Circus+ -tutkimus eurooppalaisesta nuoriso- ja sosiaalisesta sirkuksesta

Päätösseminaarin toisena päivänä keskityttiin Circus+ -hankkeeseen ja sen johtopäätöksiin. Kyseessä oli kaksivuotinen, Erasmus+ -rahoitteinen tutkimushanke, jonka tavoitteena oli sekä kartoittaa eurooppalaista nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen koulutus- ja työllisyystilannetta, että luoda suuntaviivoja koulutusohjelmalle, joka vastaisi kentän koulutustarpeisiin. Mukana oli kuusi sirkuskoulua ja kolme korkeakoulua.

Kartoituksessa kävi hyvin selväksi, että nimenomaan sirkuspedagogisen koulutuksen tarve on suuri sekä sirkusta opettavien ohjaajien, että työnantajien mielestä. Tutkimuksen tuloksena CARAVAN-verkoston jäsenet, yhdessä korkeakoulujen kanssa, lähtevät kehittämään nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen opettajan koulutusta yhteisenä, eurooppalaisena tutkintona. Tavoitteena on saada koulutus alkamaan useammassa Euroopan maassa seuraavan viiden vuoden aikana. Suomessa hankkeessa mukana ovat olleet Sorin Sirkus, sekä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö.

– Kaisa Penny, apulaisrehtori, Sorin Sirkus

Mikä Caravan?

  • CARAVAN on eurooppalainen sirkuskoulujen verkosto
  • 17 jäsensirkuskoulua 16 eri maasta
  • Toteuttanut kolme Europan komission rahoittamaan tutkimushanketta
  • Järjestää kansainvälistä Circus Trans Formation -sosiaalisen sirkuksen ohjaajakoulutusta
  • Vuosittain nuorisovaihtoihin on osallistunut jo 350 sirkuslaista
  • Englanninkieliset kotisivut osoitteessa http://www.caravancircusnetwork.eu/
The following two tabs change content below.
Tekstin julkaisija on Sorin Sirkus ry.