Sosiaalisen sirkuksen hankkeet

CIRCUS++

Ensimmäinen Eurooppalainen tutkinto nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen pedagogiikasta

Circus++-niminen hanke on saanut EU:n Erasmus+-rahoituksen kesällä 2019. Hankkeen tarkoituksena on luoda Euroopan laajuinen yhteinen tutkinto-ohjelma nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen pedagogiikasta (180 ECTS). Hanke on kolmivuotinen ja työ alkaa syksyllä 2019. Suomesta hankkeessa mukana ovat Sorin Sirkus ja Tampereen yliopisto.

Edellinen hanke Circus+ oli kaksivuotinen, Erasmus+ -rahoitteinen tutkimushanke, jonka tavoitteena oli sekä kartoittaa eurooppalaista nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen koulutus- ja työllisyystilannetta, että luoda suuntaviivoja koulutusohjelmalle, joka vastaisi kentän koulutustarpeisiin. Mukana oli kuusi sirkuskoulua ja kolme korkeakoulua. Kartoituksessa kävi hyvin selväksi, että nimenomaan sirkuspedagogisen koulutuksen tarve on suuri sekä sirkusta opettavien ohjaajien että työnantajien mielestä. Nyt uuden hankkeen myötä yhteistä opetussuunnitelmaa päästään suunnittelemaan sekä pistämään käytäntöön. Yhteisen opetussuunnitelman lisäksi hankkeessa tehdään konkreettinen toteutussuunnitelma viiteen maahan. Sorin Sirkuksen tavoite on hankkeen myötä saada yliopistotasoista sirkusalan koulutusta Suomeen ja Tampereelle. 

Mukana hankkeessa ovat Sorin Sirkus (Suomi), Le Plus Petit Cirque du Monde (Ranska), Cirkus Cirkör (Ruotsi), Galway Community Circus (Irlanti), Cirqueon (Tšekin tasavalta) sekä sosiaalisen sirkuksen Caravan-verkosto sekä 4 korkeakoulua (Tampereen yliopisto (Suomi), National University of Ireland Galway (Irlanti), Université Paris-Sud (Ranska) sekä Stockholms Konstnärliga Högskola (Ruotsi).