Miten sosiaalinen sirkus vaikuttaa?

Posted Posted in Sosiaalinen sirkus, Uutiset

Sorin Sirkuksen korkeakouluharjoittelija Sohvi toteutti selvityksen siitä, mitä sosiaalisesta sirkuksesta ja nuorisosirkuksesta on tutkittu akateemisesti. Hän teki tiedonhakua yliopiston tietokannoista ja kävi läpi sirkusta käsittelevää kirjallisuutta. Lopputuloksena oli pitkä raportti siitä, miten (sosiaalinen) sirkus vaikuttaa osallistujien hyvinvointiin. Alla on tiivistelmä Sohvin työn tuloksista: Sosiaalisella sirkuksella tarkoitetaan sirkuksen käyttöä sosiaalisen muutoksen välineenä. Sosiaalisessa sirkuksessa huomio on […]