Vastaa viestinnän kehittämistä koskevaan kyselyyn

Sorin Sirkus ry:lle toimeksiantona tehtävä kysely on osa työelämälähtöistä kehittämishanketta

Tule vastaamaan Sorin Sirkuksen ulkoisen viestinnän kehittämistä varten laadittuun kyselyyn. Kysely on kaikille avoin ja siihen vastataan anonyymisti. Kyselylomakkeella ei kerätä vastaajien henkilötietoja. Kysely sulkeutuu 14.7.2019 ja siihen vastaaminen kestää noin minuutin. 

Kyselyssä kysytään, kuinka tarpeellisina eri ulkoiset viestintäkanavat koetaan Sorin Sirkuksen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedottamisessa. Mukana on kuusi ulkoista viestintäkanavaa sosiaalinen media mukaan luettuna, ja sirkuskoulun sisäiseen viestintään tarkoitettu Wilma-oppilashallintojärjestelmä. Kyselyssä kysytään myös sitä, kuinka tarpeellisina toiminnan eri osa-alueista tiedottaminen koetaan.     

Kysely tehdään toimeksiantona Sorin Sirkus ry:lle ja se on osa Turun ammattikorkeakoulu kulttuurialan ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyötä ja työelämälähtöistä kehittämishanketta. Vastauksia ja tuloksia käytetään Sorin Sirkuksen viestinnän kehittämiseen. Aineisto jää yksinoikeudella toimeksiantajalle. Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä

 

Vastaa kyselyyn

Lisätietoja

Pertti Huovinen, tuottaja
pertti.huovinen@sorinsirkus.fi
p.+358 44 736 3067