Äänestä Sorin Sirkusta: LähiTapiola Pirkanmaan LähiLahjoitus lasten ja nuorten harrastustoimintaan

LähiTapiola Pirkanmaan LähiLahjoitus-rahastosta lahjoitetaan vuosittain yleishyödyllisten yhteisöjen tarpeisiin, kuten turvallisuutta, terveyttä ja alueen hyvinvointia edistäviin hankkeisiin, ja lähiyhteisöjen toiminnan tukemiseen.

Syksyisin on jaossa 20 000 euron potti, jolloin yhdistysten on mahdollista hakea LähiLahjoitusta lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Lahjoitusten saajien valinta tehdään sekä äänestämällä että LähiTapiola Pirkanmaan valintaraadin tekemien valintojen perusteella. Äänestämään pääsevät yhdistykset, joiden hakemukset on hyväksytty äänestykseen, LähiTapiola Pirkanmaan omistaja-asiakkaat sekä pirkanmaalaiset laajemminkin mm. LähiTapiola Pirkanmaan some-kanavien kautta.

20 000 euron lahjoituspotti jaetaan 20:lle yhdistykselle, kullekin 1 000 euroa.
Äänestysaikaa on 30.9. saakka.

  • Alueellisesti lahjoitukset jaetaan äänestystuloksen perusteella seuraavasti: 5 eniten ääniä saaneista tuettavista yhteisöistä on Tampereelta ja 5 muualta Pirkanmaalta, yhteensä 10 lahjoituksen saajaa. Mikäli viimeisenä tuen piiriin pääsevällä yhdistyksellä on sama äänimäärä kuin sitä seuraavalla (tai seuraavilla) yhdistyksellä, lahjoitussumma jaetaan heidän kesken.
  • Äänestysajan päätyttyä LähiTapiola Pirkanmaan henkilöstöstä koottu raati valitsee loput 10 lahjoituksen saajaa.

Sorin Sirkuksen toiminta on mukana äänestyksessä. Nyt on aika vaikuttaa ja äänestää sirkukselle lahjoitusvaroja! Äänestämään pääset LähiTapiolan sivulla:

The following two tabs change content below.

Tero Aalto

Kirjoittaja on Sorin Sirkuksen viestintävastaava