CIRCUS+

CIRCUS+
– Tulevaisuuden sirkusopettajakoulutusta

Caravan Circus Networkin ja Ecole de Cirque de Bruxelles’n hallinnoima Circus+, eli virallisemmin ”Research on Youth and Social Circus Pedagogy”-hanke käynnistettiin virallisesti lokakuun 5.-8.2014 päivä Galwayssa, Irlannissa, kuuden sirkuskoulun ja kolmen yliopiston yhteisessä kick-off-tapaamisessa. Kaksivuotisella hankkeella on tarkoituksena edistää nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen opettajan koulutuksen kehitystä tulevaisuudessa.

Circus+ on yksi ensimmäisiä EU:n uuden Erasmus+-rahoituksen saaneita hankkeita ja jatkoa eurooppalaisen nuorisosirkusten Caravan-verkoston aiemmalle EU-rahoitteiselle ”Circus Trans Formation” -hankkeelle.

Hankkeen taustalla on jatkuvasti sirkusalaa vaivaava tarve pätevistä opettajista ja halusta kehittää sekä nuorisosirkus-, että sosiaalisen sirkuksen alan osaamista ja pedagogiaa yhä eteenpäin.

Sorin Sirkus on ollut mukana eri tutkimushankkeissa kehittämässä sirkuspedagogiaa ja sirkusohjaajan koulutusta usean vuoden ajan. Hankkeita on toteutettu yhteistyössä sekä Caravan-verkoston, että Tampereen yliopiston kanssa.

OSALLISTUJAT:
Hankkeessa mukana olevat koulut ovat alansa uranuurtajia kuudessa eri maassa, yhdistäen näin laajan kokemuksensa kaikkien sirkusalan toimijoiden käyttöön.

Tampereelta mukana ovat Sorin Sirkus ja Tampereen yliopiston kasvatustieteen yksikkö. Tavoitteenamme onkin pidemmällä aikavälillä yhdistää nyt tehtävä tutkimus suomalaiseen korkeakoulukehitykseen ja luoda uutta, sirkuksen metodeja käyttävää opettajankoulutusta Tampereelle.

Hankkeessa mukana olevat tahot:

Sirkuskoulut:

  • Sorin Sirkus, Tampere
  • Galway Community Circus, Irlanti
  • Belfast Community Circus, Iso-Britannia
  • Cirkus Cirkör, Ruotsi
  • Le Plus Petit Cirque du Monde, Ranska
  • Ecole de Cirque de Bruxelles, Belgia

Yliopistot:

  • Tampereen yliopiston kasvatustieteen yksikkö
  • Limerick University, Irlanti
  • Haute Ecole Léonard de Vinci, Belgia

Verkostot:

TUTKIMUS:
Kaksivuotinen hanke jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kartoitetaan olemassa olevaa koulutustarjontaa, sekä sirkusalan koulutustarvetta laajasti, kaikki kuusi osallistujamaata kattavalla tutkimuksella. Tämän kartoituksen avulla hankkeen toisessa vaiheessa keskitytään määrittelemään tarpeiden ja tarjonnan kohtauspisteisiin tarvittavaa koulutusta. Tutkimuksen hypoteesina on, että tarjonta ja tarpeet eivät kohtaa nimenomaan opettajankoulutuksen alalla, ja tähtäimenä onkin luoda ammattikuva ja koulutussisältö nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen opettajankoulutukselle. Tämän hankkeen tarkoituksena on luoda ammattinimikkeelle sisältö ja osaamisalueet.

Tutkimuksen aikana tutkimusta tehdään sekä kussakin maassa erikseen, että yhteisissä eurooppalaisissa tapaamisissa noin kolme kertaa vuodessa. Seuraava tapaaminen on keväällä 2015 Tampereella.

TULEVAISUUS:
Hanke on ensimmäinen osa pidemmän aikavälin suunnitelmaa, jossa nykyisen kahden vuoden työn pohjalta lähdetään rakentamaan opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaa. Tavoitteena on saada aikaan korkea-asteen koulutusohjelma, jossa koulutetaan sirkusalan opettajia, sekä mahdollistetaan sirkuspedagogian opetus myös muiden alojen ammattilaisille tukityökaluksi. Sosiaalisen sirkuksen metodien käytön vaikuttavuudesta on jo olemassa paljon tutkittua tietoa esimerkiksi sosiaalialoilla, syrjäytymisen ehkäisyssä ja peruskoulutuksen apuna (mm. Vaikuttava Sirkus – hanke, ks. alla lista linkeistä tutkimuksiin).

Tavoitteena on luoda yhtenevä opetussuunnitelma käyttöön useaan Euroopan maahan, jolloin myös moduulimainen opintojen yhdistäminen eri korkeakouluista tulisi tulevaisuudessa kysymykseen.

Lisätietoa ja linkkejä Sorin Sirkuksen aiemmin osallistumiin hankkeisiin:

Menneet hankkeet myös osoitteessa: https://www.sorinsirkus.fi/sorin-sirkus/hankkeet/menneet-hankkeet/

caravan

The following two tabs change content below.
Tekstin julkaisija on Sorin Sirkus ry.