Vapaaoppilaspaikat

Vapaaoppilaspaikkoja myönnetään enimmillään 5 paikkaa/lukukausi.
Yksi oppilas voi saada vapaaoppilaspaikan maksimissaan yhdeksi lukuvuodeksi, mutta ei perättäisinä lukuvuosina. Hallitukselle on toimitettava tositteet perheen tuloista sekä vapaamuotoinen hakemus, joiden perusteella hallitus tekee päätöksen mahdollisesta vapaaoppilaspaikasta.

Jos perhe hakee oppilaalle toista peräkkäistä vapaaoppilaspaikkaa seuraavalle lukukaudelle, on perheen toimitettava selvitys perheen sen hetkisistä tuloista. Vapaaoppilaspaikkojen hakuaika syyslukukautta varten on elokuun 1. päivään mennessä ja kevätlukukautta varten tammikuun 1. päivään mennessä.