Hankkeet

Sosiaalisen sirkuksen hankkeet

Sorin Sirkus on aktiivisesti mukana kehittämässä sirkustaidetta ja osallistuu niin kotimaisiin kuin kansainvälisiin hankkeisiin. Vuonna 2016 jatkuvat sosiaalisen sirkuksen kotimaiset hankkeet TEIJO – Tee Itse Taidetta ja Osallistu ja MYRSKY, johon Sorin Sirkus osallistuu omalla kotouttavan sirkuksen projektillaan sekä kansainvälinen Circus+ -hanke.

TEIJO – Tee Itse Taidetta ja Osallistu

TEIJO -hankkeen keskiössä on lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten, erityistä tukea tarvitsevien aikuisryhmien sekä laitoksissa asuvien ikäihmisten osallisuuden lisääminen ja hyvinvoinnin monimuotoinen tukeminen esimerkiksi sirkuksen, tanssin, teatterin, kuvataiteen ja musiikin keinoin.

TEIJO -hankkeessa on mukana neljä kulttuurialan ja yhdeksän sosiaali- ja terveysalan yleishyödyllistä toimijaa. Sorin Sirkuksen yhteistyökumppanit hankkeessa ovat nuorten huumekuntoutuskoti Villa Hockey, Kylmäkosken vankila sekä Sopimusvuoren mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö Askel. Muut kulttuurialan toimijat ovat hanketta koordinoiva Lasten ja nuorten kulttuurikeskus PiiPoo, Teatteri Telakka ja Sisä-Suomen tanssin aluekeskus.
Lue lisää >>>

MYRSKY-hanke – kotouttava sirkus -projekti

Sorin Sirkus on mukana vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten asemaa taiteen avulla tukevassa Myrsky-hankkeessa Kotouttava sirkus -projektilla.

Sorin Sirkus tulee toteuttamaan sirkusprojektin yhdessä valmistavan maahanmuuttajaluokan lasten ja nuorten kanssa. Projektin tavoitteena on toteuttaa nuorten itsensä näköistä sirkustaidetoimintaa hyvinvointivaikutuksineen, vahvistaa projektiin osallistuvien nuorten yhteisöllisyyttä ja helpottaa näin osaltaan sopeutumista uuteen kotimaahan.

Yhteisellä taidetoiminnalla, joka toteutetaan yhteistyössä osallistuvien opettajien ja avustajien kanssa on myös heijastuksensa kouluarjen sujuvoittamiseen: toiminnan kautta pyritään saamaan uusia ideoita ja uusia näkökulmia työhön. Sirkustyöpajakokonaisuudella pyritään kartuttamaan osallistujien taitoja, jotka usein myös auttavat uusien sosiaalisten verkostojen luomisessa.

Sorin Sirkus on saanut projetkin toteuttamista varten 8000 € avustuksen Suomen lasten ja nuorten säätiöltä.

Lisätietoa Myrsky-hankkeesta http://www.myrsky.info/

Circus+ – tulevaisuuden sirkusopettajakoulutusta

Caravan Circus Networkin ja Ecole de Cirque de Bruxelles’n hallinnoima Circus+, eli virallisemmin ”Research on Youth and Social Circus Pedagogy”-hanke käynnistettiin virallisesti lokakuun 5.-8.2014 päivä Galwayssa, Irlannissa, kuuden sirkuskoulun ja kolmen yliopiston yhteisessä kick-off-tapaamisessa. Kaksivuotisella hankkeella on tarkoituksena edistää nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen opettajan koulutuksen kehitystä tulevaisuudessa.

Hankkeen taustalla on jatkuvasti sirkusalaa vaivaava tarve pätevistä opettajista ja halusta kehittää sekä nuorisosirkus-, että sosiaalisen sirkuksen alan osaamista ja pedagogiaa yhä eteenpäin.
Lue lisää >>>