Sorin Sirkus

Sosiaalinen sirkus Sorin Sirkuksella

Sorin Sirkus on työskennellyt monenlaisten ryhmien kanssa jo 30 vuotta. Sosiaalisen sirkuksen kehittäminen ja tämän toiminnan laajentaminen alkoi vuonna 2009 kansallisen Sosiaalinen Sirkus – ESR-hankkeen ja kansainvälisen Leonardo da Vinci -hankkeen, Youth and Social Circus Training – A New Spirit for Europe myötä.

Vuosina 2009 – 2013 sirkuksemme yli 60:ssa eri sosiaalisen sirkuksen ryhmässä harjoitteli yli 600 eri-ikäistä osallistujaa, ja yhteistyökumppaneita oli noin 30. Ammattitaitoinen ja jatkuvasti kehittyvä sosiaalisen sirkuksen opetustiimi pitää huolta siitä, että Sorin Sirkus tarjoaa jatkuvasti laadukasta ja monipuolista sirkustoimintaa erilaisille kohderyhmille.

Sorin Sirkuksen sosiaalisen sirkuksen työpajakokonaisuuksiin osallistuneet ovat kokeneet työpajojen selvät positiiviset vaikutukset, jotka korostuvat pitkäkestoisessa, kohderyhmän kanssa yhteistyössä suunnitellussa, hyvin toteutetussa ja ammattimaisessa sirkusopetuksessa.

Sorin Sirkus tuottaa räätälöitävää sosiaalisen sirkuksen toimintaa monenlaisille kohderyhmille useiden vuosien kokemuksella. Sirkustoiminnan tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina yhteistyössä osallistuvan ryhmän omien ohjaajien kanssa ja ryhmän tarpeet huomioiden.

Sorin Sirkus tuottaa erilaisia työpajakokonaisuuksia esimerkiksi seuraaville kohderyhmille:

  • Erilaisen tuen tarpeessa olevat nuoret aikuiset
  • JOPO-luokat ja muut erityisluokat, jotka noudattavat yleistä opetussuunnitelmaa
  • Sijaishuollon piirissä olevat lapset ja nuoret
  • Erityisluokat, joissa toteutetaan HOJKS:iin perustuvaa yksilöllistä oppimäärää
  • Valmistavan opetuksen maahanmuuttajaluokat
  • Keskitetyn ja alueellisen erityisopetuksen luokat, joiden oppilailla on liikunta- tai aistivamma
  • Tuen tarpeessa olevat lapsiperheet
  • Toimintaterapian piirissä olevat 9-15 -vuotiaat lapset ja nuoret (yhteistyössä toimintaterapeutin kanssa)

Sirkus tuo iloa tavoittaen kaikki ikään, sukupuoleen ja taustaan katsomatta. Sirkustoiminta on muokattavissa jokaiselle!

Lisätiedot ja tiedustelut:
tuottaja Lari Aaltonen
lari.aaltonen@sorinsirkus.fi

Sosiaalisen sirkuksen vastuuopettaja:
Kamilla Nisso
kamilla.nisso@sorinsirkus.fi