Oppilaaksi sirkuskouluun?

Sorin Sirkuksen sirkuskouluun otetaan oppilaita etupäässä syyslukukauden alussa. Joka vuosi aloittaa kaksi uutta yleisen oppimäärän ensimmäistä luokkaa, joiden paikoista osa on varattu varhaisiän oppilaille.

Sirkuskouluun on jo monta vuotta ollut enemmän tulijoita, kuin mitä aloituspaikkoja on tarjota. Samalla haluamme tarjota kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoisen mahdollisuuden sirkusharrastukseen sirkuskoulumme arvojen mukaisesti. Tästä syystä olemme päätyneet järjestelyyn, jossa arvomme sirkuskoulupaikat kesäleireillä käyneiden oppilaiden kesken.

Kesäleirin käyminen antaa oppilaalle mahdollisuuden kokeilla sirkusta itse, jolloin voi myös tietää haluaako harrastuksen aloittaa. Kiinnostus oppilaspaikkaan ilmoitetaan kesäleirin aikana lomakkeella. Oppilaspaikat arvotaan kun kaikki leirit ovat loppuneet, yleensä heinäkuun alussa.

Vuosittain halukkaita tulijoita on ollut yli 200, kun aloituspaikkoja on ollut reilu 50.

Täytämme vapautuvia paikkoja myös kesken vuoden, etupäässä kesäleirin käyneiden, paikkaa vaille jääneiden oppilaiden listalta.

Poikkeuksen edellä mainittuun tekevät muista sirkuskouluista siirtyvät oppilaat, tai jotain muuta lajia pitkään harrastaneet, yli 10-vuotiaat oppilaat, joiden oppilaspaikoista päätetään aina erikseen.

Oppilaaksi ottamisesta, tai muuten sirkuskouluun liittyvistä asioista voi aina kysellä sirkuskoulun toimistolta osoitteesta sirkuskoulu@sorinsirkus.fi.